Global inbromsning har smittat Asien

En ny kommentar: Asien.

Jonas Lindmark 2002-10-08 | 22:14
Facebook Twitter LinkedIn
Under augusti och september har den tidigare optimismen lämnat börserna i Asien. Annat var det under juli, då aktiekurserna rasade dramatiskt till och med den 23 juli i USA och Europa. Då låg MSCI Asienindex i dollar kvar på betryggande plus 8 procent sedan årsskiftet, medan världsindex hade rasat 25 procent.

Mer pessimistiska

Men därefter har den globala inbromsningen smittat även aktiekurserna i Asien. Ny statistik, som visar att den ekonomiska återhämtningen både i USA och Europa har tappat farten, har minskat intresset ännu mer för de oftast starkt exportberoende börsföretagen i Asien. Från 23 juli till 7 oktober har

MSCI Asien i dollar rasat 20 procent medan världsindex bara backat 6 procent.

En konkret nyhet som bidragit till raset är att 29 hamnar har stängts på den amerikanska västkusten, efter att förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare brutit samman. Om konflikten blir långvarig drabbas den asiatiska exporten mycket hårt.

Men den kraftiga nedvärderingen av Asienbörserna är också ett tydligt bevis på hur mycket mer pessimistiska majoriteten placerare har blivit om den framtida ekonomiska utvecklingen de senaste två månaderna. Men notera att MSCI Asien i dollar fortfarande befinner sig 16 procent högre än bottennoteringen i den 21 september förra året, medan världsindex har fallit 17 procent sedan dess. En stor del av den uppvärdering av Asien som skedde under vinterhalvåret finns alltså kvar.

Jag tror att en viktig förklaring till det ökade förtroendet är att återkommande kriser har stärkt regionens motståndskraft. Beroendet av utlandslån och höga vinstmarginaler i IT-sektorn har minskat, medan den inhemska konsumtionen har ökat. Och jämfört med tidigare kriser, främst hösten 1997 och sommaren 1998 då asiatiska aktier föll betydligt mer än världsindex, visar därför börserna i Asien nu en mycket större stabilitet. En annan viktig förklaring är ett stort och växande eget sparande, som har minskat beroendet av utländska investerare och som innebär stabilare aktiekurser eftersom inhemska investerare passar på att köpa när aktiekurserna går ned.

Olösta problem

Fast riskerna är fortfarande stora. Fondspararna har flera gånger de senaste tio åren råkat ut för fallande Asienbörser på grund av dolda svagheter hos börsföretagen och brist på politiskt handlingskraft att genomdriva ekonomiska reformer. Olösta problem är höga transaktionskostnader, sämre information och större risk för affärer med närstående som missgynnar utländska investerare.

+ Kan återvända till hög tillväxt
+ Aktierna fortfarande lägre värderade
– Lång USA-recession slår hårt
– Viktiga reformer har uteblivit


Alla de senaste marknadskommentarerna finns under "Marknader".

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar