Ny smart mix i Carnegie Strategi

Efter 24 år med fokus på svenska aktier, så har Strategifonden börjat placera 50 procent i företagsobligationer. För pensionssparare är det en välkommen nyhet, en ny typ av blandfond med högre direktavkastning.

Jonas Lindmark 2012-06-14 | 15:15
Facebook Twitter LinkedIn

Kunderna har blivit äldre och företagsobligationer ger numera högre avkastning, vilket gör att Carnegie byter inriktning på en av sina äldsta fonder. HQ Strategifond startade redan 1988 och tillhörde vinnarna på 1990-talet. Efter namnbytet hösten 2010 är det nu dags för en rejäl förändring av placeringsinriktningen.


Intresset för att investera i företagsobligationer har ökat kraftigt de senaste åren och flera nya fonder har startat. Bakgrunden är dels att räntorna på säkra statpapper har fallit till extremt låga nivåer, dels att finanskrisen gjort att risken att banker går i konkurs har ökat. Därför har det blivit mer lockande att låna ut pengar till andra typer av företag.


Samtidigt varnar förvaltarna hos Carnegie att aktiemarknaden är högt värderad om man tar hänsyn till att dagens rekordhöga vinstmarginaler troligen kommer att minska. Därför väljer förvaltarna att leta efter stabila börsföretag med hög direktavkastning.


Ytterligare ett argument för att ändra placeringsinriktningen hos Carnegie Strategi är att en stor del av kunderna använder fonden för pensionssparande och i takt med att de blir äldre är det vettigt att fokusera på hög direktavkastning och lägre risktagande.


Smart mix


Därför bytte Carnegie Strategi i april inriktning från en aktiefond som främst placerar på Stockholmsbörsen till en blandfond som placerar ungefär 50 procent i nordiska aktier och 50 procent i nordiska företagsobligationer.


Det smarta med denna mix är att förvaltarna därmed kan leta företag med stabila framtidsutsikter och sedan välja mellan att köpa deras aktier eller deras företagsobligationer. När marknaden gjort bedömningen att kreditrisken i börsbolaget är låg, så att räntorna på deras företagsobligationer är låga, då köper förvaltarna hellre bolagets aktier. När räntorna på företagets obligationer är högre, då väljer de dessa. Dessutom kan Strategifonden nu uppnå en jämnare branschfördelning än som är möjlig i en ren aktiefond eller en ren företagsobligationsfond.


Billig hos PPM


Den stora nackdelen med den nya blandfonden är att förvaltningsavgiften ligger kvar på 1,5 procent per år, vilket är betydligt högre än årsavgiften brukar vara i företagsobligationsfonder. Men Strategifonden finns med hos Pensionsmyndigheten och eftersom den har varit populär hos PPM-väljarna (615 miljoner kronor per 31 maj), så är rabatten hög och fondavgiften netto bara 0,43 procent.


Även PPM-väljarna är på väg att bli äldre och därmed är det klokt att sänka risktagandet och öka fokus på den direktavkastning som fonden får in. Carnegies förvaltare rapporterar att Strategifondens innehav av obligationer just nu ger en avkastning på 8,04 procent och att aktiernas direktavkastning är 4,88 procent. För PPM-spararna ger det en snittavkastning på ganska exakt 6 procent per år, utöver aktiernas kursutveckling.


Risktagandet är förstås betydligt högre än hos en vanlig obligationsfond, sett till mixen av tillgångar nästan lika högt som hos en ren aktiefond som investerar i Norden. Men både tidigare när fondbolaget hette HQ Fonder och nu inom Carnegie så har förvaltarna visat att de i praktiken ger lägre risk, genom att välja aktier som klarar börsnedgångar bra. Strategifonden är därför troligen ett utmärkt val för PPM-sparare som närmar sig pensioneringen.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar