Tabeller högst och lägst koldioxidrisk

Här är de svenska fonder som ger högst och lägst CO2-risk enligt Morningstars granskning. Ryssland ligger i topp. Branschfonder som investerar i läkemedel och IT ger lägst risk att drabbas av en omställning till lägre utsläpp.

Jonas Lindmark 2018-09-06 | 14:24
Facebook Twitter LinkedIn

I maj 2018 lanserade Morningstar ett nytt sätt att granska fondernas exponering mot fossila bränslen och utsläpp av koldioxid. Nu visas några av nyckeltalen även i informationen om enskilda fonder här på vår svenska sajt.

 

Vårt intressebolag Sustainalytics gör analysen i tre steg: först beräknas hur stor del av företagens verksamhet som är beroende av koldioxidutsläpp. Separat analyseras vilka aktiviteter och produkter som troligen främst kommer att drabbas av höga skatter vid en omställning till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. Slutligen granskas hur väl företagen kan hantera riskerna kring koldioxid. Tillsammans ger detta ett betyg på skalan 0-100 som visar hur utsatt företaget är för CO2-risker.

 

Under 10 lågt

 

Med hjälp av denna information från Sustainalytics och de portföljer med innehav som fonderna rapporterar kan Morningstar beräkna vilket genomsnittlig CO2-risk varje fond har. Minst 67 procent av fondens innehav måste ha betyg från Sustainalytics och genomsnittet de senaste 12 månaderna redovisas som fondens risknivå. Under 10 är låg CO2-risk medan ett värde över 30 är högt. Tabellen nedan innehåller de 10 svenska fonder som har högst CO2-risk. Som synes är det främst fonder inriktade på råvaror, Ryssland, tillväxtmarknader och Norge. Men det är väldigt få som ligger över 30, gränsen när Sustainalytics anser att det finns anledning att varna att risken är hög:Högst CO2-risk enligt Sustainalytics
Fondbolag och fondnamn Morningstars
hållbarhets-
betyg
CO2-risk,
snitt 12
månader
Exponering
fossila
bränslen
Låg
CO2-
risk
ProxyPetroleum Energy - 53,6 88,8 Nej
Swedbank Robur Ryssland 5 34,4 39,3 Nej
Alfred Berg Ryssland 2 33,9 33,9 Nej
Swedbank Robur Råvaru 3 32,2 56,3 Nej
Swedbank Robur Östeuropa 3 30,3 32,1 Nej
SEB Östeuropa 4 30,0 26,3 Nej
Fronteer Harvest 1 17,9 8,3 Nej
SEB Emerging Markets 4 17,5 13,3 Nej
Nordnet Superfondet Norge 5 17,1 30,1 Nej
XACT OBX ETF 5 17,1 30,3 NejNästa tabell visar de som ligger lägst bland de svenskregistrerade fonderna. Nästan hälften ligger under 10, som är gränsen Sustainalytics har satt för låg exponering. Men bland aktiefonder inriktade på branscherna läkemedel och IT finns några som är betydligt närmare noll:Lägst CO2-risk
Fondbolag och fondnamn Morningstars
hållbarhets-
betyg
CO2-risk,
snitt 12
månader
Exponering
fossila
bränslen
Låg
CO2-
risk
Handelsbanken Hälsovård Tema 3 0,8 0,0 Ja
IKC Global Healthcare 4 0,9 0,0 Ja
Swedbank Robur Medica 4 0,9 0,0 Ja
SEB Läkemedels 4 1,1 0,0 Ja
Lannebo Vision 4 1,6 0,0 Ja
HealthInvest Value 5 1,9 0,0 Ja
Swedbank Robur Technology 3 2,0 0,0 Ja
SEB Teknologi 5 2,3 0,0 Ja
Öhman Global Growth 3 3,2 0,6 Ja
Skandia Time Global 4 3,3 0,0 JaSom synes i tabellerna ovan saknas ett direkt samband mellan CO2-risken och fondernas mer generella hållbarhetsbetyg. Anledning är främst att hållbarhetsbetygen sätts jämfört med andra liknande fonder, men även att hållbarheten inte bara gäller miljöfrågor utan även andra områden som hur anställda behandlas och hur väl företagen styrs. Det innebär att om CO2-risk är hög i en fond så kan det gälla samtliga fonder av samma typ, samt att vissa av dem kompenserar genom bra beteende på andra områden.


Xhållbarhet

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar