Fokus flyttas från förvaltningsavgift till TER

Förvaltningsavgiften i sökningens översikt ersätts nu med ”Total Expense Ratio”.

Jonas Lindmark 2010-08-19 | 14:45
Facebook Twitter LinkedIn

Vid en uppdatering av sökfunktionen på Morningstar svenska sajt i går har en kolumn i vy ”Översikt” ändrats. Förvaltningsavgiften har tagits bort och visas numera enbart på vy ”Avgifter”. Istället visas nyckeltalet TER, som lägger ihop fondens förvaltningsavgift i procent med övriga synliga kostnader i senaste årets resultaträkning.


Fondbolag utomlands, särskilt i Luxemburg, tar ofta ut en rad kostnader ur fonden utöver förvaltningsavgiften. Fondbestämmelserna varierar mellan fondbolagen, men extra kostnader som utländska fonder betalar kan vara för bland annat administration, marknadsföring, styrelsearvoden och ”övriga kostnader

”. Därför blir de totala kostnaderna som belastar fondsparandet ofta 50 procent högre än förvaltningsavgiften och ibland mer än dubbelt så stora.


Striktare regler i Sverige


Svenskregistrerade fonder har däremot betydligt striktare regler, eftersom svenska Finansinspektionen har ställt hårdare krav på vilka kostnader som förvaltningsavgiften ska täcka. Normalt är det enbart kostnader för förvaringsinstitut och myndighetstillsyn som belastar fondens resultaträkning.


En beräkning av fondens ”Total Expense Ratio” (TER) är summan av fondens redovisade kostnader under året i procent av fondens snittförmögenhet. Fördelen för fondspararen är främst att jämförelsen mellan svenska och utländska fonder blir mer rättvis. Dessutom rapporterar även fonder som har resultatbaserade avgifter med hjälp av TER ett nyckeltal som visar summa avgifter.


Morningstar har de senaste åren blivit bättre på att samla in TER, ett nyckeltal som beräknas baserat på fondens årsredovisning varje år. Till exempel så har vi just nu TER för 690 av 782 PPM-fonder. Fondernas kostnader varierar mellan åren och påverkas av fondens storlek, så TER kan variera en del, men normalt är skillnaderna mellan åren små.


Notera dock att fondernas transaktionskostnader för att köpa och sälja värdepapper på marknaden inte ingår i TER. Dessa kostnader är sällan synliga i fondernas resultaträkning eftersom köp och försäljningar redovisas netto, när kostnader för courtage och valutaväxling inkluderade. För att täcka även dessa kostnader finns det svenska nyckeltalet TKA, som sällan rapporteras av utländska fondbolag.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar