Tre av fyra är nöjda med sin pensionering

Jonas Lindmark 2019-03-14 | 15:04
Facebook Twitter LinkedIn

Chefen eller arbetsgivaren har bara påverkat i 8 procent av fallen och 74 procent är nöjda med sitt beslut om tidpunkt för pensionering, visar en undersökning som Kantar Sifo gjort åt Pensionsmyndigheten. En tredjedel svarar att på deras arbetsplats förväntades man gå i pension vid 65 års ålder, men bara 5 procent är missnöjda med tidpunkten.

"Om det är så att 65 anses vara en förväntad pensionsålder så är det kanske dags att tänka om. Anställda har laglig rätt att arbeta vidare till och med den månad de fyller 67. Som anställd ska du egentligen kunna fortsätta arbeta vidare över din 65-årsdag utan att ens meddela arbetsgivaren" säger Ann-Christine Meyerhöffer, marknadsanalytiker på Pensionsmyndigheten.

Frågorna skickades till personer som börjat ta ut full inkomstpe

nsion under de senaste 2-14 månaderna. 2331 personer svarade på undersökningen via pappersenkät eller via en webbenkätlänk (svarsfrekvens på 52%) under perioden 24 april till 28 maj 2018.

Läs mer: Pensionsmyndigheten

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar