PPM underlättar hållbara fondval

Jonas Lindmark 2019-04-03 | 13:12
Facebook Twitter LinkedIn

Sökningen av fonder för premiepensionen hos Pensionsmyndigheten (PPM) på myndighetens fondtorg har fått tydligare och mer detaljerad information om fondernas hållbarhet. Fyra förbättringar gör att PPM-spararna kan: (1) Välja bort investeringar inom upp till tolv områden som exempelvis tobak, vapen eller fossila bränslen. (2) Hitta fonder med låg CO2-risk (3) Hitta fonder som benämns som hållbarhetsfonder och uppfyller myndighetens krav. (4) Jämföra ett mått på den genomsnittliga hållbarheten hos fondernas innehav på en skala från 1 (sämst) upp till 100 (bäst).

Morningstar levererar samma information om CO2-risk och hållbarhetsvärde till PPM som visar här på Morningstars hemsida. Utgångspunkten är Sustainalytics analys av hur väl börsföretagen hanterar risker inom ESG (miljö, ar

betsförhållanden och ägarstyrning - de tre områden som hållbarhetsanalyser brukar fokusera på) jämfört med andra företag i samma bransch.

[arbete pågår inom Morningstar att utveckla informationen om fondernas hållbarhet. Idag är det främst aktiefondernas innehav som är tillräckligt väl analyserade för att beräkna ett hållbarhetsvärde, men planer finns att förbättra ESG-analysen även av räntefonder och blandfonder. -JL]

Läs mer: Pensionsmyndigheten

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar