Avveckling av fonden Nektar

Jonas Lindmark 2019-05-02 | 14:43
Facebook Twitter LinkedIn

Brummer Multi-Strategy, som investerar i nio olika hedgefonder och är största andelsägare i Nektar, löser in sina andelar i Nektar per den 31 maj 2019. Nektars styrelse har därför beslutat att upphöra med förvaltningen av fonden. Bakgrunden till beslutet är negativ avkastning under 2017 och 2018 samt fortsatt dåligt resultat hittills under 2019.

Nektar startade 1998 och är Sveriges nu

äldsta hedgefond. Fonden har i snitt haft hög riskjusterad avkastning, i snitt 9,1 procent per år sedan start. Förvaltat kapital var 10 miljarder kronor per den 31 mars 2019.

Läs mer: Brummer & Partners

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings