Nio sorters Asienfonder

Trots vårens utrensning av drygt 300 PPM-fonder finns nio typer av Asienfonder kvar att välja på. Det som främst skiljer är andelen Kina och hur många andra länder som ingår.

Jonas Lindmark 2019-07-16 | 13:22
Facebook Twitter LinkedIn

Under första halvåret 2019 har hårdare krav, bland annat att fonderna måste vara stora och förvaltarna ha minst tre års erfarenhet, gjort att antalet PPM-fonder minskat från över 800 till drygt 500. Ett tydligt exempel är Asienfonder, där antalet nästan har halverats. Men fortfarande finns 37 olika Asienfonder kvar att välja på för PPM-spararna och intresset är stort.

 

Det som främst drivit på intresset är den branta uppvärderingen av tillgångar i Kina som började 2003 och drog med sig övriga asiatiska börser uppåt. Efter vårens utrensning finns nio typer av Asienfonder kvar inom PPM:

 

Nästan hälften, 14 av 37 fonder, tillhör Morningstars kategori Asien ex Japan, varav fem är registrerade i Sverige (Carnegie, Handelsbanken, Länsförsäkringar, SEB, Swedbank Robur). Dessa fonder investerar i många länder i Asien, men ungefär 40 procent i Kina och inget i Japan. Här ingår den populäraste Asienfonden bland PPM-spararna, Swedbank Robur Access Asien som har 75.000 väljare och innehåller 4,3 miljarder kronor från Pensionsmyndigheten (drygt hälften av fondens förmögenhet).

 

En tredjedel av de Asienfonder som är kvar inom PPM är mer eller mindre helt inriktade på aktier i Kina. Morningstar har placerat dem i två kategorier: Kina & närliggande som även investerar i Taiwan, samt Kina som enbart investerar på börserna i Shanghai och Hongkong.

 

Fonder i kategorin Indien har tillsammans nästan lika många väljare som Kinafonderna och sex av dem fortsätter att vara valbara. Populärast är Carnegie och Nordea.

 

Mer udda är de fonder som även investerar i Australien. Morningstar har placerat dem i två kategorier: Asien & Australien ex Japan för fonder som även investerar i Kina, samt Asien & Australia ex Japan & Kina som exkluderar både Japan och Kina. Tre av dessa finns kvar bland de valbara PPM-fonderna men de har alla ganska få väljare, trots hög avkastning det senaste året på grund av att stigande råvarupriser har gynnat aktiemarknaden i Australien.

 

Därutöver finns ytterligare tre fonder som tillhör varsin kategori och därmed bidrar till att öka valfriheten för PPM-sparare som önskar smalt inriktade aktiefonder: AMF Asien Stilla Havet i den bredaste kategorin Asien som inkluderar Japan. DNB Asian Small Cap i Asien ex Japan små-/medelstora bolag. Och Allianz Thailand i kategorin Thailand.


Xasienfonder Xfondkategorier Xppm

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings