Bättre sortering av SEK räntefonder

I höst lanserar vi en ny kategori för svenska räntefonder med hög risk, plus ändrar definitionen av två andra kategorier. Syftet är att bättre hjälpa investerare att hitta rätt risknivå för sparande i företagsobligationer.

Jonas Lindmark 2020-07-15 | 14:19
Facebook Twitter LinkedIn

Börsraset i mars drog med sig även priserna på företagsobligationer nedåt. Räntefonder som köper dessa har tidigare setts som säkra placeringar, men under första kvartalet föll de i snitt 6 procent. Det var lika mycket som hela den genomsnittliga värdeökningen i kategorin under de föregående fem åren (se ”Krasch för alla företagsobligationsfonder”).

Skillnaden mellan bästa och sämsta fond i Morningstars fondkategori ”Ränte – SEK obligationer, företag” var dessutom oväntat stor. De mest försiktigt förvaltade backade mindre än 1 procent under årets första tre månader, de mest riskabla över 15 procent. Detta eldade på en diskussion i branschen om hur informationen om dessa fonders risktagande ska bli bättre, och Fondbolagens Förening arbetar nu med att ta fram ett nytt regelverk.

Rättvisa svårt

Men ett par omständigheter försvårar rättvisa jämförelser av dessa fonder. Dels är den svenska marknaden för företagsobligationer liten och emissionerna i svenska kronor ofta små, vilket bidrar till att de sällan har betalat för officiella kreditbetyg. Dels är det en liten andel av emissionerna som ingår i de jämförelseindex som hittills har beräknats.

Tillsammans gör detta att utomstående inte har något enkelt sätt att utvärdera hur stor kreditrisk som skapas av fondernas nuvarande innehav. Först i efterhand, efter till exempel börsraset i mars, syns hur mycket andelskurserna påverkas av dåliga nyheter.

Bäst hade varit om fondbolagen tillsammans kom överens om en tydlig uppdelning i 2-3 risknivåer för företagsobligationsfonder, och att alla förvaltare informerade tydligt om vilken risknivå deras fond kommer att sikta på. Istället visar erfarenheten under mars inte bara en stor spridning utan också brist på tydliga grupperingar, vilket försvårar gränsdragningen mellan kategorier.

Tre risknivåer

Trots detta har Morningstar beslutat att hjälpa till genom att 31 oktober starta en kategori för räntefonder med avkastning i svenska kronor och hög risk. Då kommer dessutom den nuvarande kategorin ”Ränte – SEK obligationer, långa” att byta namn till ”SEK obligationer, mix” och innehålla fonder med begränsad kreditrisk. Samtidigt kommer den nuvarande kategorin för företagsobligationsfonder att få en snävare definition. Därmed skapas tre risknivåer.

Anledningen att detta sker först nu är att svenska räntefonder historiskt nästan enbart investerade sina pengar i statspapper och bostadsobligationer. Den första svenska fonden med ”Företagsobligation” i namnet startades 2003 av Öhman Fonder. Men intresset tog fart på allvar först efter finanskrisen, när centralbankerna sänker räntorna kraftigt. 2012 startade hela åtta nya svenska företagsobligationsfonder. När dessa fonder var tre år gamla kunde de få Morningstar Rating och i april 2015 startade vi en egen kategori för dem: ”Ränte – SEK obligationer, företag”. Idag innehåller denna kategori 64 fonder.

Valutasäkrade andelsklasser

Hittills har Morningstar inte tillåtit att valutasäkrade andelsklasser i utländska fonder fått vara med i kategori, trots att de också ger en exponering mot kreditrisker i svenska kronor. Huvudargumentet mot är att kreditmarknader i andra valutor ofta har helt andra fördelningar av snittlöptider och kreditrisker. Men å andra sidan har det blivit allt mer tydligt att även de svenska företagsobligationsfonderna investerar i andra valutor och valutasäkrar dessa innehav.

Flera förvaltare har valt att investera i hela Norden och några svenska förvaltare sprider riskerna i hela Europa, vilket gör att euro-innehav redan är vanliga. Sverige är dessutom med i EU. Huvudargumentet för att ta med deras utländska konkurrenter är att detta underlättar för investerare att se alla alternativ. Därför kommer vi från 31 oktober att tillåta utländska andelsklasser med valutasäkring till SEK, men bara om de tillhör euro-fonder.

31 oktober

Exakt vilka fonder som kommer att ingå i de nya kategorierna är inte bestämt ännu. Morningstars analytiker kommer under augusti och september att granska fonderas genomsnittliga innehav de senaste 3 åren, för att hitta bästa möjliga gränsdragningar. De första fondbetygen efter omgrupperingen i tre kategorier, baserade på avkastning fram till 31 oktober, offentliggörs andra veckan i november.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar