Lyckas du fatta smarta finansiella beslut?

Hur vet du att dina investeringar är bra beslut, totalt sett? Jo, svara på dessa 7 frågor innan du köper en fond eller aktie.

Marco Caprotti 2020-11-19 | 14:10
Facebook Twitter LinkedIn

svara först på sju frågor som hjälper dig att förstå ifall du är på väg att mot ett smart finansiellt beslut

Smart finansiell planering kräver mer än att välja rätt bland aktier eller aktiefonder. Först behövs en strategi, baserad på genomtänkta beslut. Så innan du faller för frestelsen att investerar dina sparpengar, svara först på sju frågor som hjälper dig att förstå ifall du är på väg att mot ett smart beslut.

 

Fråga 1: Varför investera alls?

Innan du köper värdepapper är det viktigt att se till att dina pengar används på det sätt som troligen bäst hjälper till att uppnå dina mål. Det kan vara mer meningsfullt att amortera på skulder, särskilt konsumtionslån med hög ränta som kreditkort, samt att skapa ett buffertsparande på ett bankkonto eller köpa en försäkring.

”Att säkerställa att denna fråga har besvarats på lämpligt sätt bör ge en investerare viss försäkran om att investering är meningsfullt för deras situation och att de kan utveckla en målbaserad finansiell plan”, säger Paul Kaplan, Morningstars forskningschef i Chicago.

 

Fråga 2: Vad är en lämplig risknivå?

Att skapa en portfölj av innehav som gör att sparandet stämmer med din ekonomiska förmåga att tåla osäkerhet och dina finansiella mål är svårt. Det är viktigt att inte bara överväga riskaptit (hur jag skulle känna eller reagera om aktiemarknaden rasar), utan också riskkapacitet (hur mycket risk ska jag ta med tanke på mina resurser och ekonomiska situation) och spartid.

"Oavsett metod är det dock en mycket viktig del av portföljprocessen att säkerställa att portföljen överensstämmer med investerarens riskaptit", säger Kaplan.

 

Fråga 3: Vad händer om du misslyckas med att nå dina sparmål?

Människor investerar ofta, men inte alltid, för att finansiera ett specifikt mål, till exempel sin pension. Därför är det viktigt att förstå hur riskerna som är förknippade med själva målet bör påverka portföljen. Är det allvarligt om sparandet misslyckas, så påverkar det både sparbelopp per månad och hur portföljen bör se ut.

 

Fråga 4: Vilken typ av skal är mest förnuftigt?

Sparprodukter har olika skatteregler och avgifter. Nettoavkastningen beror därför på hur skatter och avgifter varierar beroende på spartiden och om ett visst sparande sker i enskilda värdepapper, via direktägda fonder, eller via en mellanhand eller något annat juridiskt ”skal” som en utländsk kapitalförsäkring, ISK eller PPM.

Om exempelvis en fondförvaltare tar ut en avgift på 1% per år av förvaltade tillgångar och producerar alfa på 2%, men beskattningen tar 0,4%, då får investeraren behålla en nettovinst på 0,6% jämfört med index. Termen "alfa" identifierar hur en fondförvaltare kan kombinera värdepapper till en portfölj som ger överavkastning till investerare i förhållande till ett jämförelseindex för dessa investeringar, på en riskjusterad basis.

 

Fråga 5: Vilka kategorier ska du överväga?

Efter att ha bestämt lämplig risknivå behöver du bestämma hur portföljen ska konstrueras.

"Om exempelvis investeraren riktar sig till en total tilldelning på 60% av tillgångarna, måste de bestämma hur de ska investera i aktier (dvs. för en viss risknivå)", säger Kaplan. ”Investeraren skulle kunna välja att helt investera i inhemska aktier, kanske enbart aktier i stora bolag, eller skapa en mer effektiv portfölj genom att överväga ytterligare tillgångsslag som inhemska småbolag, internationella aktier, tillväxtmarknader osv.”

 

Fråga 6: Vilka typ av förvaltning ska du välja?

När skalet och kategorierna är bestämda blir nästa steg att välja förvaltningsform. Det finns en mängd varianter att välja mellan, såsom UCITS-fonder och ETF, samt investeringsstrategier (aktiva, passiva, aktiv beta). Med tanke på svårigheten att hitta fonder som stadigt överträffar konkurrenterna bör investerare fokusera på låga avgifter, alternativt ha tillgång till en väl fungerande utvärdering av aktiva förvaltare.

 

Fråga 7: När ska portföljen ses över?

Omprövning av portföljen med jämna mellanrum är viktigt för att säkerställa att sparandet förblir förenligt med investerarens mål.

”Åtminstone bör portföljen, förutsatt att investerarens mål inte har förändrats, balanseras om årligen”, säger Kaplan.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Marco Caprotti

Marco Caprotti  è Giornalista di Morningstar in Italia.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar