Warren Buffetts arvtagare är nu officiell

Greg Abel, 59 år, kommer att ta över som VD för amerikanska Berkshire Hathaway. Det tvingades grundaren Warren Buffett avslöja i samband med helgens aktieägarmöte.

Greggory Warren, CFA 2021-05-04 | 11:55
Facebook Twitter LinkedIn

Warren Buffett

Det var både väntat och oväntat att Berkshire Hathaway, ett av världens största investmentbolag, skulle bekräfta officiellt vem som ska ta över VD-posten efter den legendariske Warren Buffett. Överraskningen var tidpunkten, som verkar ha blivit framtvingad av att Buffetts partner Charlie Munger berättade lite för mycket under helgens aktiägarmöte. Nyheten var däremot väntad.

Däremot har det länge funnits flera starka argument för att just Greg Able är den mest trolige efterträdaren. Dels uppfyller hans ålder, 59 år, Buffetts önskemål att företagets nästa ”VD ska vara relativt ung, så att han eller hon kan stanna länge på jobbet.” Dels har Able bred erfarenhet av Berkshire Hathaway, både inom själva kapitalförvaltningen och lång erfarenhet inom energidivisionen. Nyheten verkar ha gett positiv effekt på aktiekursen.

Ajit Jain, idag chef över Berkshires försäkringsverksamhet, var också en trolig kandidat att ta över som chef över de strategiska investeringsbesluten. Men dels är han nästan 70 år gammal, dels har han inte visat särskilt mycket intresse att ta över efter Buffett. Företagets styrelse har visat stor respekt för Jain, men samtidigt verkar det klokt att låta Jain fortsätta fokusera på försäkringsverksamheten eftersom han brinner för den. Abel har redan ansvaret för Berkshires övriga verksamhet och det verkar bättre att han tar över ansvaret för kapitalallokeringen. Buffett påpekade också att Abel skulle efterträda honom ifall han lämnade företaget imorgon, men Jain skulle efterträda Abel om denne råkade illa ut.

Berkshire Hathaways aktieägarmöte 2021

Årsmötet har länge varit en av årets höjdpunkter för amerikanska investerare, trots att det sällan avslöjat särskilt mycket specifikt om företaget Berkshire Hathaways egen verksamhet. Lockelsen har istället varit kloka tankar om aktiemarknaden mer generellt.

Årets evenemang liknar de tidigare, med VD Warren Buffet och hans partner Charlie Munger nu tillsammans med Ajit Jain och Greg Abel på scenen. De svarade på frågor från Becky Quick, men tyvärr var frågorna sällan av tillräckligt hög kvalitet när det gäller Berkshire Hathaways egen verksamhet. En av de stora nackdelarna med upplägget är att det inte tillåter uppföljningsfrågor från publiken, som ofta skulle behövas för att kunna be om förtydliganden av ledningens uttalanden. I år var det många tillfällen då det verkligen skulle ha hjälpt att få klargöranden.

En summering av årsmötet 2021, från en aktieanalytikers perspektiv, är att det mest intressanta var ledningens diskussion av att Berkshire inte gjorde stora investeringar under förra årets börsras, att reserveringarna för förluster orsakade av pandemin kan behöva höjas, att Buffett kan behöva höja likviditetsreserven på 20 miljarder USA-dollar som idag täcker försäkringsrisker, att Berkshire fortfarande har utrymme att göra fler förvärv, samt information om konkurrenssituationen för dotterbolagen Geico och BNSF.

Morningstars aktieanalytiker håller fast vid att Berkshire har valt rätt väg och har gjort rätt som behållit kassareserverna, eftersom det har varit ont om lockande investeringsmöjligheter för koncernen de senaste 12 månaderna. Det bästa alternativet för överskott i kassan har varit att köpa tillbaka egna aktier.

How to Invest Like Warren Buffett

Read more

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Greggory Warren, CFA  Greggory Warren, CFA, is a senior stock analyst with Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar