Morningstars guide till aktieinvesteringar

Vi går igenom hur vår investeringsstrategi kan hjälpa till med information i aktievalsprocessen.

Susan Dziubinski 2022-01-10 | 8:34
Facebook Twitter LinkedIn

grønt bilde

På Morningstar har vi ett ägarorienterat förhållningssätt till aktieinvesteringar. Vad betyder det? När investerare köper aktier tror vi att de inte bara köper aktiekurserna. Det de däremot köper är delägande i företag. Vi anser därför att det är viktigt att förstå den fundamentala aspekten av företaget innan vi tar steget längre och köper aktien.

Vårt tillvägagångssätt för aktieinvesteringar kokar ner till tre grundläggande element: att ha god kunskap om företagets hållbara konkurrensfördel, att bestämma vad aktierna är värda och att endast köpa aktien när det finns en betydande säkerhetsmarginal.

Morningstar Economic Moat Rating

Vi uttrycker vår åsikt om företagets konkurrensfördel i vårt Morningstar Economic Moat Rating (moat betyder vallgrav). Ur vårt perspektiv är företag med konkurrensfördelar den typ av företag som effektivt kan avvärja konkurrens och tjäna hög avkastning på kapital under många år framöver. Om vi förväntar oss att ett företags konkurrensfördel ska hålla i mer än 20 år, har det en bred vallgrav, medan ett företag som kan avvärja konkurrens i 10 år kommer att ha en smal vallgrav. Ett företag som inte har någon fördel, eller där vi tror att fördelen kommer att försvinna snabbt, har ingen vallgrav.

Uppskattning av verkligt värde

Uppskattningen av verkligt värde är vår bedömning av vad vi anser att aktierna i ett företag är värda. Vi bortser från målsiffror som kan förändras snabbt, såsom ett företags senaste resultat eller eventuella förändringar i aktiekursen. Istället beräknar vi uppskattningen av verkligt värde utifrån hur mycket kontanter vi tror att ett företag kommer att generera i framtiden. Morningstars osäkerhetsklassificering för verkligt värde, som presenteras som antingen låg, medel, hög, mycket hög eller extrem, visar graden av osäkerhet kring uppskattningen av verkligt värde. Osäkerhetsbedömningen baseras på olika element såsom förutsägbarhet kring bolagets försäljning, operativa och finansiella hävstångseffekter samt exponering för eventuella händelser.

Morningstar aktiebetyg

Slutligen anger Morningstar aktiebetyg (Morningstar Rating för aktier) om en aktie är undervärderad (4 eller 5 stjärnor), rättvist värderad (3 stjärnor) eller om den är övervärderad (1 och 2 stjärnor), baserat på börskursen i förhållande till vår uppskattning av verkligt värde, justerad för osäkerhet.

The article is translated from English and was originally published on 15.06.2020 at morningstar.com

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Susan Dziubinski

Susan Dziubinski  Susan Dziubinski is senior product manager with Morningstar.com.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings