Krig och inflation drabbar hållbara fonder

Under första kvartalet var det globala inflödet till ESG-strategier positiv, men en minskning jämfört med slutet av 2021. Hållbara strategier lyckades dock bättre än den bredare marknaden, som såg ett inflödestapp på 73% i spåren av inflationsoro och kriget i Ukraina. Europa är fortfarande den största marknaden, men den bromsar in mer än resten av världen.

Johanna Englundh 2022-05-05 | 9:55
Facebook Twitter LinkedIn

ESG

Blandningen av inflation, ekonomisk avmattning och geopolitiska spänningar som utlöstes av den ryska invasionen av Ukraina påverkar hållbara fonder mer än Covid-19-pandemin gjorde 2020. 

Enligt den senaste Morningstar-rapporten flödade 96,6 miljarder dollar till ESG-strategier under första kvartalet, en minskning med 35,7% från slutet av 2021. Det är den kraftigaste nedgången under de senaste tre åren, högre än den som registrerades i slutet av mars 2020, efter utbrottet av Covid-19-pandemin. Inflödestrenden är dock bättre än i den globala kapitalförvaltningsindustrin som helhet, som upplevde ett minskat kapitalinflöde med 73% under samma period.

Hållbara inflöden globalt (i miljarder dollar)

Flussi di raccolta dei fondi sostenibili a livello globale (in miliardi di dollari)


Europa tappar fart

Den europeiska marknaden, som är den största i världen, har drabbats av den största smällen, med nettoköp ned med 37% till +78 miljarder dollar (jämfört med +124 miljarder dollar sista kvartalet 2021). Hur som helst presterade hållbara fonder bättre än traditionella som drabbades av nettoutflöden på 21 miljarder dollar under samma period.

Marknadernas volatilitet orsakade en minskning av ESG-fondernas globala tillgångar med cirka 4% jämfört med december 2021 till 2,77 biljoner dollar. Det har inte hänt sedan pandemin bröt ut. På årsbasis är dock saldot positivt (+38%).

Europa fortsatte dock att dominera det globala hållbara fondlandskapet: 82% av hållbara fondtillgångar hölls i Europa, som också är den i särklass mest utvecklade och mångsidiga ESG-marknaden, följt av USA, som inhyste 12% av globala hållbara fondtillgångar fram till mars 2022.

Patrimonio netto dei fondi sostenibili a livello globale (in miliardi di dollari)

Patrimonio netto dei fondi sostenibili a livello globale (in miliardi di dollari)

Utbudet fortsätter att växa

Lanseringen av nya produkter fortsatte under första kvartalet 2022. Morningstar uppskattar att 227 fonder har debuterat globalt, varav nästan två tredjedelar i Europa, där de flesta av dem var aktivt förvaltade. Klimatemat var bland de mest populära. Fondbolag fortsatte även att göra om befintliga fonder till ESG och hållbarhetsfokuserade, om än i lägre utsträckning än tidigare. 

"Sammantaget representerar hållbara fonder mer än 17% av tillgångarna i den europeiska kapitalförvaltningsindustrin", säger Hortense Bioy, chef för global ESG-forskning för Morningstar.

"Vi tror att andelen kommer att stiga under de närmaste kvartalen eftersom efterfrågan på sådana strategier ökar och det driver fondbolag att lansera nya produkter och återanvända befintliga. Ändringen av MIFID II-direktivet, som träder i kraft från augusti 2022 och kräver att finansiella rådgivare överväger kundernas hållbarhetspreferenser, har potential att påskynda antagandet av dessa typer av verktyg bland privata investerare."

 

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar