Ny studie granskar svenskarnas fondägande på individnivå

Könsskillnader i fondägandet är mycket små, både gällande andelen som äger fonder och storleken på fondinnehaven. Det enda som skiljer sig något är att män tenderar att ta högre risk. Högutbildade tenderar att äga fonder i högre utsträckning. 

Johanna Englundh 2022-05-16 | 12:13
Facebook Twitter LinkedIn

I en ny studie granskas svenskarnas fondsparande på individnivå - en intressant genomlyssning på ett område där vi tidigare främst pratat utifrån generella fondflöden eller enstaka undersökningar. 

Daniel Waldenström konstaterar i rapporten att hälften av den vuxna befolkningen äger fonder direkt hos fondbolag eller via ISK. Utöver detta äger nästan samtliga vuxna fonder i någon form (direkt, premiepension, avtalspension). Historiskt inträffade den stora ökningen av fondägandet under 1980- och 90-talen.

Noterbart är även att utbildning har ett starkt samband med fondägande. Högskoleutbildade personer äger fonder i dubbelt så stor utsträckning som personer med högst nioårig grundskola. Detta gäller både andelen ägare och storleken på fondinnehaven. Högutbildade personer har även i högre grad än lågutbildade placerat fonder i ISK, vilket har varit en skattemässigt relativt gynnsam sparform under 2010-talet. 

Sett till fondsparande och kön är skillnaderna i fondägande mycket små, både gällande andelen som äger fonder och storleken på fondinnehaven. Den enda tydliga könsskillnaden i fondägande är att mäns fondägande är förknippat med en högre risknivå, orsakat av en högre andel aktiefonder och en lägre andel räntefonder.

Barns fondägande är relativt utspritt och i tonåren äger hälften av alla barn fonder. Fonder är den viktigaste sparformen för barn i alla åldrar. Föräldrars utbildningsbakgrund spelar roll för barns fondägande, men inte i lika hög utsträckning som för föräldrarnas egna fondägande. Fonder kan därmed innebära en faktor som utjämnar livschanser i den unga generationen, menar Waldenström. 

”Det är glädjande att se hur fondsparandet har gått från nästan ingenting till att vara en betydande del av så många personers sparande. Vi ser på fondsparandet som ett sätt till demokratisering av finansmarknaden. Det är också mycket bra att det nu har skapats en databas med information om fondägandet på individnivå till gagn för framtida forskning", säger Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening som finansierat analysen. 

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar