SPP Fonder byter namn

SPP byter namn på 21 av sina fonder till Storebrand fonder för att skapa ett starkare nordiskt varumäke. Visst finns det risker med att byta ut ett sådant väletablerat fondnamn, men SPP menar att de ser fler möjligheter. 

Johanna Englundh 2022-06-07 | 8:36
Facebook Twitter LinkedIn

Spp Namnbyte

SPP, som är Sveriges fjärde största fondförvaltare med en marknadsandel om 7,8% och ett förvaltat kapital om 330 miljarder kronor, kommer nu att byta namn till Storebrand Fonder. Jag fick chansen att ställa lite frågor till Åsa Wallenberg, vd Storebrand Fonder, om bakgrunden till namnbytet och vad som kommer att ändras för fondspararna. 

Varför väljer ni att ändra namnet på fonderna?  

Storebrand Asset Management som vi är ett dotterbolag till har sedan ett antal år tillbaka etablerats sig starkt utanför Norge och Sverige och vi ser ett värde av att ha ett gemensamt varumärke som möjliggör att vi kan erbjuda fler fonder på flera marknader.  

Är det inte riskabelt att byta namn på ett sådant väletablerat varumärke som SPP – ser ni att det finns en risk för att sparare kommer bli förvirrade och inte förstå att det fortfarande är samma fonder?  

Visst finns det risker, men vi ser fler möjligheter med att vi får ett gemensamt namn. SPP Fonder (nu Storebrand Fonder) är redan idag helt integrerade i Storebrand Asset Management så rent strategiskt är namnbytet helt självklart och logiskt för oss. Det kommer givetvis krävas att vi är tydliga i kommunikationen att det fortsatt är samma fonder som bara har ett nytt namn. Vår grundfilosofi står kvar att vi ska tillhandahålla enkla, prisvärda och hållbara fonder.

Är det bara ”SPP-delen” i fondernas namn som kommer bytas ut eller kommer hela namnen att bytas ut?  

I flertalet fonder är det SPP delen i fondnamnet som förändras, men vi har gjort en översyn och justerat ett antal fonder där vi förenklar namnen. Exempelvis kommer nuvarande SPP Aktiefond USA heta Storebrand USA, men man kommer att känna igen sig och innehållet är detsamma.  

Sker det några andra förändringar?  

Nej det är samma fonder med nytt varumärke, Storebrand. Namnbytet möjliggör främst för oss att ta ut en bredare palett av fonder på flera marknader under ett gemensamt varumärke. De förändringar vi ser handlar alltså framför allt om att vi får effektivare tillgång till flera marknader där intresset för hållbara indexnära fonder är stort. Vi har ju primärt haft fokus på Sverige men det finns redan idag en stark efterfrågan på flera av SPP Fonders fonder på flera marknader i norden. Med ett gemensamt varumärke kommer vi i större utsträckning än idag kunna dra fördelar av varandra och vi kommer att få en tydligare profil som ledande på hållbarhet. Vi är övertygade om att vi blir starkare tillsammans.

Kommer några fonder försvinna?  

Inte som en konsekvens av namnbytet, men vi ser hela tiden över och utvecklar vårt utbud så att det är attraktivt , hållbart och prisvärt för en bred kundgrupp.  

Kommer det tillkomma några nya fonder?  

Med all säkerhet, på sikt, men nu handlar det framför allt att skapa kännedom om att vi byter namn på våra fonder till Storebrand.  

Några fonder kommer fortsätta att ha samma namn som tidigare – varför?  

Ja det handlar om vår Generationsfonder och våra Mix Fonder som behåller SPP. Dessa fonder är främst byggklossar i pensionsbolaget (SPP Pension och Försäkring) som behåller namnet SPP.  

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar