Morningstars marknadsbarometer i maj: finans och energi i topp

Finans, men framför allt energi, drev det europeiska värdesegmentet i maj. Värdesektorn överträffade återigen tillväxt med stor marginal. 

Fernando Luque 2022-06-02 | 10:38
Facebook Twitter LinkedIn

I Europa överträffade värde återigen tillväxt med stor marginal i maj. Om man tittar på avkastningen för de olika delarna av vår European Style Box, var den största skillnaden i avkastning mellan Large Value-segmentet och Large Growth-segmentet. Den förstnämnda uppnådde en avkastning på 4,4% i euro förra månaden jämfört med en förlust på 3,5% för den senare. Hittills i år har denna skillnad nu nått 25% i euro.

barometer

 

Energisektorn var den stora avkastningsdrivaren för värdesektorn i maj. Företag som TotalEnergies SE, Shell PLC och BP PLC, med vinster på 17,7%, 9,0% respektive 10,8% i euro, var de största bidragsgivarna till Large Value-resultatet.

Sektorn presterade faktiskt bäst i maj, en ökning med 10,2% i euro, tätt följt av sektorn för finansiella tjänster, med en ökning på 1,6% i euro. Vissa företag i sektorn visade starka uppgångar som BNP Paribas, ING Groep NV och HSBC Holdings PLC, som ökade med 14,2%, 17,8% respektive 5,1% i euro.

 sectorer

 

On the growth side, it was the healthcare company Novo Nordisk, which fell by 5.5% in Euros, that contributed the most to the negative return of this segment, although the big negative contributors were the luxury companies, which posted heavy losses in May: stocks such as LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, L'Oreal SA and Hermes International SA fell by 3.6%, 5.8% and 6.5% in Euros, respectively.

At the sector level, the consumer defensive sector was the hardest hit in May, with a fall of 3.8% in Euros. The Swiss company Nestlé, for example, lost 7.4% in Euros in May, but it was the beverage companies that suffered the most: Diageo PLC, Anheuser-Busch InBev SA/NV and Pernod Ricard SA lost -9.6%, 4.9% and 7.7% in Euros respectively.

Regarding valuations, the sharp fall in the Large Growth segment so far this year (down 14.4% in Euros) means that this style is becoming more attractive. It is currently trading at a slight 2% premium to our fair value estimation (Price/Faire value of 1.02), while Large Value continues to present an interesting discount of 16%.

On the other hand, the excellent performance of the energy sector in recent months (with a 1-year return of 60% in Euros) has converted it in one of the least attractive sectors in terms of valuation, although it is trading at a slight discount of 4%.

 

På tillväxtsidan var det sjukvårdsföretaget Novo Nordisk, som föll med 5,5% i euro, som bidrog mest till den negativa avkastningen för detta segment. Andra stora negativa bidragsgivare var lyxföretagen som gjorde stora förluster i maj: Aktier som LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, L'Oreal SA och Hermes International SA föll med 3,6%, 5,8% respektive 6,5% i euro.

På sektornivå drabbades den konsumentdefensiva sektorn hårdast i maj, med en nedgång på 3,8% i euro. Det schweiziska företaget Nestlé tappade till exempel 7,4% i euro i maj, men det var dryckesföretagen som drabbades hårdast: Diageo PLC, Anheuser-Busch InBev SA/NV och Pernod Ricard SA tappade -9,6%, 4,9% och 7,7% i euro respektive.

När det gäller värderingar betyder det kraftiga fallet i Large Growth-segmentet hittills i år (ned 14,4% i euro) att denna stil blir mer attraktiv. Det handlas för närvarande med en liten premie på 2% jämfört med vår uppskattning av verkligt värde (Price/Fair value på 1,02), medan Large Value fortsätter att presentera en intressant rabatt på 16%.

Å andra sidan har energisektorns utmärkta resultat under de senaste månaderna (med en 1-årsavkastning på 60% i euro) konverterat den till en av de minst attraktiva sektorerna när det gäller värdering, även om den handlas till en svag rabatt på 4%.

värderingar

 

 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Fernando Luque

Fernando Luque  is Senior Financial Editor at Morningstar Spain

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings