Aktiemarknader blir alltmer globala

Vad säger egentligen aktiemarknaderna oss om globalisering? Trots politikers vädjan om vikten av självständighet, självförsörjning och att ”ta tillbaka kontrollen”, är det tydligt att företag blir mer och mer globala.

Johanna Englundh 2022-07-19 | 9:00
Facebook Twitter LinkedIn

Enligt Morningstars uppskattningar baserade på intäktskällor från årsredovisningar är det uppenbart att företag världen över blir alltmer globala. Sedan de geografiska intäktskällorna för Morningstars 48 landsindex senast undersöktes i juni 2021, blev 25 marknader mindre inhemska, 18 blev mer inhemska och fem höll sig konstanta.

Aktiemarknaderna i USA, Japan, Tyskland, Storbritannien, Sverige, Brasilien, Kina och Australien genererar alla mer intäkter utanför nationella gränser än de gjorde föregående år.

Världskartan nedan visar andelen av intäkterna som tjänats in på hemmaplan för 48 marknader, representerade av Morningstars landsindex, som aggregeras till Morningstar Global Markets Index.global karta

 

USA står för mer än 20% av intäkterna för Irland, Kanada, Schweiz, Danmark, Taiwan, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Belgien. Det gör det lättare att förstå hur påverkade hemmamarknader är av vad som händer runt om i världen och påminner om talesättet “When America sneezes, the world catches a cold”. Alla som hänger med i ekonominyheter vet hur stark inverkan den amerikanska ekonomin och dess utveckling är för omvärlden. Inget vaccin i världen tycks skydda mot USA.

De europeiska marknaderna är världens mest globala. Med undantag för Grekland, som är en inåtriktad marknad, domineras de europeiska marknaderna av globala företag. Morningstar Switzerland Index, som inkluderar Nestle, Roche och Novartis, är det mest globala, där USA representerar uppskattningsvis 30% av intäkterna.

"Det faktum att marknaderna globaliseras strider verkligen mot den dominerande berättelsen om att leveranskedjor är på landsbasis och att länder strävar efter självförsörjning. Det är dock viktigt att komma ihåg att marknader inte är nationella ekonomier. Intäktskällor för offentliga företag representerar bara en del av pusslet. Det finns många andra sätt att mäta ekonomisk globalisering – det vanligaste är handel som andel av bruttonationalprodukten", kommenterar Dan Lefkovitz, strateg på Morningstar. 

Lefkovitz tillägger att de globaliserade intäktskällorna kan sudda ut gränserna för vilken del av portföljen som står för hemmamarknaden eller internationella delar. 

"Även om det är sant att global exponering ofta kan komma genom inhemska företag, är det också sant att ledande aktörer på en investerares hemmamarknad kan vara baserade offshore. Som alltid erbjuder en global portfölj de bredaste möjligheterna", säger Lefkovitz.

 

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar