Tuffa tider för USA, men vi är fortfarande optimistiska

Vi är mer positiva än konsensus om långsiktig amerikansk BNP och förväntar oss även att inflationen faller mycket snabbare.

Preston Caldwell 2022-07-13 | 12:23
Facebook Twitter LinkedIn

White HouseVi har sänkt våra amerikanska BNP-prognoser på kort sikt och höjt våra prognoser för senare år. Sammantaget, sedan vår senaste uppdatering, sänkte vi vår prognos fram till 2025 med 70 punkter, vilket främst beror på våra minskade befolkningsprognoser.

Den försenade kadensen av den ekonomiska återhämtningen drivs av förvärrade chocker på utbudssidan, tillsammans med Federal Reserves ökade beslutsamhet att dämpa inflationen genom att strama åt penningpolitiken.

Kriget i Ukraina visar inga tecken på att avta, och effekterna på utbudssidan förvärras av ökade utsikter till ett EU-embargo mot rysk olja. Även om USA inte är en nettoimportör av energi, kommer den senaste tidens uppgång i energipriserna att drabba vanliga hushålls köpkraft.

Designed Image

US Bureau of Economic Analysis, Bloomberg. Data per Maj 17, 2022

Inflationen förblir het under en längre period

Likaså förväntar vi oss nu högre inflation för 2022 men lägre inflation senare år.

Oljepriserna stigerpå kort sikt , men vår oljeprisprognos för 2025 på 55 dollarper fat är oförändrad. Lättnaden från prisuppgången för bilar och andra varaktiga varor ser också ut att bli något försenad. Vi har noggrannare räknat in förväntningarna på bostadsbidraget till inflationen, som enligt vår uppfattning kommer att nå en topp 2022-23.

Exhibit 2

US Bureau of Economic Analysis, Bloomberg. Data per Maj 17, 2022

Vi är mer positiva i det långa loppet

Våra BNP-prognoser för 2022 och 2023 är ungefär i linje med konsensus, som också har sänkt sina prognoser nyligen. Men vi skiljer oss mycket från konsensus på längre sikt.

Sammantaget förväntar vi oss en real BNP-tillväxt ackumulerad om 250 räntepunkter fram till 2025 mer än vad konsensus gör. Konsensus är fortfarande alltför pessimistisk om återhämtning av arbetskraftsutbudet och har generellt överreagerat på kortsiktiga motgångar.

Vi förväntar oss en tillväxtuppgång under 2024 när effekterna av utbudschocker avtar, med Fed som ger stöd genom att backa på penningpolitisk åtstramning vid behov.

Exhibit 3US Bureau of Economic Analysis, Bloomberg. Data as of May 17, 2022

Vi förväntar oss att inflationen faller snabbare

När det gäller inflationen avviker våra åsikter kraftigt från konsensus, särskilt efter 2022. Breakeven på obligationsmarknaden innebär en liknande syn som konsensus om inflation.

Även om konsensus i stort sett har gett upp om tanken att inflationen kommer att vara övergående, tror vi fortfarande att de flesta av källorna till dagens höga inflation kommer att avta (och till och med avta i påverkan) under de närmaste åren. Detta inkluderar energi, bilar och andra varor.

Genom att kombinera dessa faktorer med en åtstramning av penningpolitiken förväntar vi oss att inflationen understiger 2% 2023 och 2024. Oron för att inflationen bredar ut sig i resten av ekonomin (inklusive via hög lönetillväxt) ser överdriven ut.

Exhibit 4US Bureau of Economic Analysis, Bloomberg. Data per Maj 17, 2022

 

 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Preston Caldwell

Preston Caldwell  is equity analyst at Morningstar.

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar