Elon Musk trycker återigen på köpknappen för Twitter

Vi har höjt vår uppskattning av verkligt värde för Twitters aktie.

2022-10-05 | 9:41
Facebook Twitter LinkedIn

Twitter on NYSE

Enligt flera olika publikationer, inklusive Bloomberg och CNBC, meddelade Elon Musk Twitter (TWTR) att han kommer att gå igenom med köpet av Twitter för 54,20 USD, över vår fristående uppskattning Twitters verkliga värde på 44 USD (och över FactSet-konsensusuppskattningen på 40 USD). Detta bekräftades senare av att Musk lämnade in 13D-blanketten. Handeln med aktien stoppades under en tid.

Vi höjer vår värdering av Twitter till 54,20 USD eftersom sannolikheten för att båda sidor nu går ifrån transaktionen är minimal. Enligt CNBC kan affären avslutas i slutet av denna vecka. Som vi nämnde i vår anteckning i juli, tror vi att det finns olika anledningar till varför Musk kom tillbaka till bordet och höll fast vid sitt ursprungliga erbjudande. Troligen förutspådde han och hans juridiska team de kommande rättegångarna som mycket kostsamma och/eller att sannolikheten för en vinst var låg.

Även om Twitter skiljer sig från de flesta sociala medieplattformar, indikerar denna affär att rabatter som ges till aktier som Meta, Pinterest och Snap i förhållande till våra uppskattningar av verkligt värde inte är berättigade. Baserat på FactSet konsensusuppskattningar köper Musk Twitter för 7,4 gånger respektive 34,1 gånger 2023 försäljning och justerad EBITDA. Femstjärniga Meta handlas vid försäljning 2023 och justerade EBITDA-multiplar på 2,6 respektive 6. Den snabbt växande Pinterest handlas till 4,1 och 25,2 gånger medan Snap ligger på 2,9 respektive 19,4 gånger. Våra uppskattningar av verkligt värde för Meta, Pinterest och Snap ligger kvar på 346 USD, 46 USD och 27 USD, vilket motsvarar uppskattningar av pris/verkligt värde på 0,41, 0,54 respektive 0,39.

Vi ansåg att Twitter hade ett starkt fall mot Musk främst på grund av den svårighet som vi antog att Musk och hans juridiska team skulle ha angående tvisten om antalet skräpanvändare, eftersom de i detalj skulle behöva visa sina fullständiga resultat och processen bakom undersökningen i en domstol. Plus, enligt vår uppfattning, hade Twitter sannolikt ett solidt argument för att dess olika operativa beslut representerar en vanlig verksamhet.

Vi tror att plattformen kan komma att uppleva blandade reaktioner från stora annonsörer under Musks ledning, då många annonsörer sannolikt kommer anta att innehållet på plattformen kommer att bli ännu mer viktat mot politik, med tanke på hur Musk själv använt plattformen, plus det kommande mellanårsvalet i U.S.A. Men samtidigt kan Musks starka anhängare gynna företagets prenumerationsintäktsmodell.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Tesla Inc201,88 USD-0,08Rating
Twitter Inc  

About Author

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar