Vad innebär kapitulation?

Enkelt uttryckt - det är att försöka tajma den exakta botten av marknaden. Nästan omöjligt i praktiken.

2022-10-20 | 10:38
Facebook Twitter LinkedIn

Shipwreck

Kapitulation vid investeringar är mycket lik kapitulation någon annanstans – det är en situation där investerare känner extrem press att sälja och sedan gör det i massor. Andra sätt att förklara det inkluderar att ge upp. Kasta in handduken. Viftar med den vita flaggan. Sälja allt och springa iväg.

Kapitulation leder till marknadsförsäljning

Termen "Kapitulation" har funnits ett tag, men enligt Google Trends var det mest populärt - föga förvånande - under september och oktober 2008.

capitulation

Enkelt uttryckt är kapitulation den hala backen som börjar när marknaden (eller aktien eller aktierna) börjar gå ner och fortsätter att falla under en tid. Tanken med kapitulation är att vid denna tidpunkt, även när vissa investerare förblir hausse, får majoriteten panik, och när förlusterna blir för stora att bära, kapitulerar de och säljer sina innehav, vilket i sin tur leder till ett ännu kraftigare prisfall, vilket sedan leder till ett lättnadsrally.

Som du kan föreställa dig är en av indikatorerna på en kapitulation en mycket stor handelsvolym, vilket gör att investerare med lägre riskaptit försvinner, vilket bara lämnar "Diamond Hands". Urban Dictionary definierar "diamond hands" som styrka i att fortsätta ha en extremt riskabel finansiell position. Denna styrka kan ta formen av att antingen vägra sälja en riktigt dålig position (vänta på att den ska återhämta sig samtidigt som man riskerar ännu större förluster) eller vägra att sälja en mycket lönsam position (vänta på ännu större vinster samtidigt som man riskerar att förlora tidigare vinster).

Kapitulation är också den punkt då marknadsaktörerna tror att botten är nådd. Om du exakt kan välja det här ögonblicket och köpa marknaden (eller aktien som faller) vid denna exakta punkt, kan du sluta som en vinnare, för från och med denna tidpunkt har marknaden eller aktien ingenstans att ta vägen annat än upp.

Hur man korrekt identifierar kapitulation? Det är omöjligt.

Det är lätt att peka ut marknadens botten, men nästan omöjligt att faktiskt förutse den. Botten av en aktienedgång markeras sällan av att investerare får panik och säljer i massor (såvida det naturligtvis inte finns en specifik nyhetshändelse som utlöser denna massexodus.) För det mesta faller aktierna tyst gradvis med tiden, ibland under timmar, vid andra tidpunkter under loppet av dagar eller till och med månader. Ofta kanske investerare inte ens märker att botten har nåtts innan aktien eller marknaden börjar återhämta sig.

Tänk på Gamestop (GME) före januari 2021. Skulle du ha kunnat förutspå den exakta botten för aktien? Det är tveksamt. Det skulle inte någon annan heller kunna göra. Kapitulation kan bara observeras i efterhand. Bortsett från: En annan indikator på en kapitulation (om än en som redan har ägt rum) är en återhämtning i priset som följer när panikförsäljningen har skett.

Som Jason Zweig sa i Wall Street Journal 2008, "Björnmarknader slutar ibland med en smäll, ibland med ett gnäll. Det är mer sannolikt att du ser en enhörning på din bakgård eller en chimär i ditt kök än att du ser ett obestridligt tecken på marknadskapitulation. ...Lura inte dig själv att tro att du någonsin kommer att få en tydlig signal från en så otydlig indikator.”

Faktum är att långsiktiga investerare som har en plan rekommenderas att helt ignorera kapitulationen. Det bästa du kan göra är att hålla dig till din plan.

Varför kapitulerar människor (och investerare)?

Enligt Morningstars beteendeforskare Samantha Lamas finns det många bakomliggande orsaker till panikförsäljning. "En som jag kommer att tänka på är att våra fördomar om att det som kommer hända framöver är kopplat till historien. När vi förutsäger vad som kommer att hända i framtiden, sträcker sig våra sinnen naturligtvis efter det som hände senast. Delvis beror det på att våra hjärnor har lättare att komma ihåg vad som just har hänt jämfört med vad som hände längre bak i det förflutna. Även om denna genväg vanligtvis fungerar för oss i vardagen, kan den resultera i att vi lägger onödig vikt vid de senaste händelserna när vi fattar investeringsbeslut. För många investerare betyder detta att när deras portfölj sjunker med 10%, övertygas de att den kommer att fortsätta sjunka."

Hur skyddar man sig mot kapitulation?

Enligt Lamas kan en person som kan vara i fara för panikförsäljning komma att ständigt ringa sin rådgivare vid varje vändning på marknaden, eller bara ständigt kolla sin portfölj eller marknadsnyheter.

För att skydda sig mot panikförsäljning säger Lamas att man som investerare kan göra en del saker.

  1. Börja med att skapa ett schema för hur ofta du kollar marknadsnyheterna eller din portfölj, så att de ständiga fluktuationerna inte hindrar ditt goda omdöme.
  2. Ha en plan för vad du ska göra om marknaden faller – eller stiger.
  3. Skapa regler för när du ska sälja, något i stil med "Jag kommer alltid att gå igenom en säljtanke med min nära vän eller familjemedlem innan jag trycker på säljknappen."

"Denna sista regel introducerar en del friktion i beslutet och förhoppningsvis hjälper personen att tänka två gånger innan ett förhastat beslut fattas", säger Lamas.

När ska jag sälja mina aktier?

Som Morningstars Christine Benz påpekar behöver du inte vara en investeringslegend för att veta att det sällan är klokt att vara en säljare i dessa miljöer om du kan undvika det. "Att försöka ta ut pengar under en marknadsförsäljning bryter mot en av nyckelprinciperna för framgångsrika investeringar: att sälja högt. Och investerare som säljer i panik är benägna att fatta känslomässiga beslut som undergräver framgången för deras planer. Till och med den känslomässiga lättnad som en försäljning kan ge är flyktig, eftersom den så ofta snabbt ersätts av en annan tjatande oro: Är det dags att komma in igen?”.

För vissa investerare kan det dock vara vettigt att sälja aktier i tre fall, säger Benz. Här är hennes tre scenarier:

  1. Du närmar dig pensionen och behöver minska risken: Även om vi blir mer bekväma med risktagande ju mer erfarna vi blir som investerare, minskar vår förmåga att absorbera risker desto närmare vi kommer dagen vi ska använda kapitalet. 
  2. Du har ett kortsiktigt investeringsmål: Om du är en yngre investerare är chansen stor att du har stora milstolpar under de närmaste åren, som att köpa ett hem eller skaffa barn. Nya investerare som befinner sig med alltför riskfyllda portföljer borde absolut inte skämmas för att likvidera en del av sina aktieinnehav till förmån för en portföljmix som adekvat återspeglar deras potentiella behov av likvida tillgångar inom de närmaste åren.
  3. Det finns en chans att du kommer att kapitulera om saker och ting blir värre: De två föregående situationerna hänför sig till riskkapacitet, där en alltför aggressiv portfölj kan stå i strid med utgiftshorisonten. Men även om en investerare har en tillräckligt lång tidshorisont för att allokera till aktier, finns det en annan fråga som kan dyka upp med alltför riskfyllda portföljer, och det är kapitulationsrisk. Det är min egen term, som syftar på chansen att investeraren kan bli så nervös under perioder av förluster att han säljer sig själv ur aktier och därmed förvandlar förluster på skärmen till verkliga. 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar