Globalfonder blir allt mindre globala

När du investerar i en global aktiefond uppmuntrar namnet dig att tro att du får en blandad portfölj med aktier från hela världen. Men är det verkligen fallet? 

Johanna Englundh 2022-11-15 | 14:33
Facebook Twitter LinkedIn

globe flags

Globala aktiefonder är populära bland europeiska investerare: i slutet av september placerades mer än 1 400 miljarder euro i fonder kategoriserade som "Global Equity Large Cap". Det motsvarar 34 % av marknadsandelen. Även vi svenskar gillar globalfonder. Enligt Fondbolagens förening ligger hela 47% av fondförmögenheten i Sverige i just globalfonder. Men exponeringen som investerare får är kanske inte så global som de tror.

Syftet med ett aktiemarknadsindex är trefaldigt. För det första att spegla vad som faktiskt händer på marknaden; för det andra att skapa ett riktmärke mot vilket professionella fondförvaltare kan bedömas; och för det tredje att tillåta investerare att sätta ihop väldiversifierade portföljer till ett lågt pris.

Morningstars Global Markets index beskrivs som ett index som "mäter utvecklingen för aktier i utvecklade- och tillväxtmarknader över hela världen". Exponeringen mot den amerikanska marknaden är dock skyhög: 60%. För MSCI World Index, som endast täcker utvecklade marknader, är exponeringen mot den amerikanska marknaden ännu högre och nådde 70 % i slutet av september.

Med andra ord, alla som använder dessa index för att övervaka marknaden ser en bild som är kraftigt tiltad mot Wall Street. Den relativa utvecklingen för internationella fondförvaltare mot index kommer till stor del att bero på hur mycket exponering mot USA de väljer att ta. Den som köper en indexfond satsar i själva verket stort på den amerikanska marknaden.

Exponeringen mot USA i globala index har ökat snabbt under det senaste decenniet. Marknadsandelen har ökat med 17 procentenheter för MSCI World och 15 procentenheter för Morningstar Global sedan november 2012.

Därför dominerar USA globala index

Den höga tiltningen till USA i globala index återspeglar hur Amerika dominerar globala marknader. Indexvikten är dock mer än fyra gånger USA:s andel av globala BNP, efter justering för köpkraftsparitet. Gapet har också ökat sedan början av millenniet sedan USA:s andel av världens BNP har varit på en nedåtgående trend.

"Morningstar Global Market Index (liksom MSCI World Index) viktas av ett floatjusterat börsvärde, vilket återspeglar det sammanlagda marknadsvärdet för alla aktier i indexet. Detta är tänkt att vara en passiv representation av marknadens sammansättning. När värdet på aktier på en marknad, som USA, växer i en snabbare takt än indexet, kommer den marknaden att växa till att representera en större del av indexet”, förklarar Alex Bryan, Director of Product Management Equity Indexes på Morningstar.

USA:s andel av totala BNP i världen är uppenbarligen inte svaret på landets stora marknadsandel i globala index, utan snarare en aktiemarknad som går som tåget. Enligt Alex Bryan finns det flera faktorer bakom den amerikanska aktiemarknadens överavkastning:

"Ett antal faktorer har bidragit till den amerikanska marknadens överprestation under det senaste decenniet, inklusive sektorsexponering (till exempel är den amerikanska marknaden mer tekniskt tung än större delen av världen, vilket bidragit till prestationen under det senaste decenniet), stark resultattillväxt och en starkare dollar, bland annat."

Bör investerare i passivt förvaltade globala aktiefonder förvänta sig att denna lutning mot den amerikanska marknaden fortsätter att öka?

"Vi kan inte spekulera i om dessa medvindar kommer att bestå", svarar Alex Bryan.

Tekniksektorn har dock fått sig en rejäl känga i år efter de snabba räntehöjningarna och osäkra ekonomiska förhållanden. Meta har meddelat nedskärningar om 11 000 anställda och Amazon planerar att dra ned med 10 000 jobb, vilket skulle vara den största nedskärningen i företagets historia. Apple har ännu inte annonserat om några nedskärningar men sägs "bromsa anställningstakten". Metas aktiekurs har fallit nästan 70% YTD, Netflix 50% och Amazon är nere med 41%, Apple har presterat bättre och är ”bara” ner 17%. Morningstar Global Index är -17 % i USD och -9% i EUR som referens.

Nedgången inom tekniksektorn, och särskilt i de stora aktörerna som nämns ovan som tar upp en stor del av de globala indexen, kan tyda på att den stora lutningen mot den amerikanska aktiemarknaden är på väg att minska. I stället för att konstant öka. 

Vad betyder det för investerare?

Som investerare i en passivt förvaltad global aktiefond är din exponering mot den amerikanska aktiemarknaden uppenbarligen mycket stor. Detta behöver inte automatiskt vara något negativt, men det är viktigt att vara medveten om det så att du kan fatta välgrundade beslut för sammansättningen av din totala portfölj.

"En större exponering mot USA är inte nödvändigtvis bra eller dåligt, det speglar bara förändringen i sammansättningen av den globala aktiemarknaden. Som sagt, detta resulterar i en större geografisk koncentration, vilket kan minska diversifieringen och potentiellt öka valutarisken, beroende på investerarens hemvist. Ändå säger marknaden där aktier är noterade väldigt lite om var de gör sina faktiska affärer. Amerikanska aktier (liksom deras motsvarigheter på andra marknader)är verksamma över hela världen. Det är också värt att notera att den amerikanska aktiemarknaden är världens överlägset största, och den är även ganska väl diversifierad”, förklarar Alex Bryan.

Om du vill öka din kontroll över den geografiska exponeringen du har i din totala portfölj kan du använda regionala index för att balansera tillbaka till dina målviktningar. "Det ökar dock omsättningen och transaktionskostnaderna i förhållande till att bara ha en global indexportfölj", varnar Bryan.

En annan värdefull lärdom är att granska din portfölj för att se om du omedvetet har en större exponering mot USA än du kanske tror. Till exempel kanske ännu en fond som riktar in sig på den amerikanska marknaden inte är lika värdefull om du redan har en stor andel i en global indexfond. Då kan det vara värt att undersöka diversifiering mot olika regioner för att istället minska landsspecifika risker.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar