Guldet glimrar igen

En försvagning av dollarn och rädsla för en amerikansk recession gör utsikterna för ädelmetaller och företagen som bryter dem ljusare än tidigare. Men vad är deras roll i portföljen? Och vad är skillnaden mellan den fysiska råvaran och gruvbolagen?

Valerio Baselli 2023-02-07 | 12:45
Facebook Twitter LinkedIn

Oro

Federal Reserve höjde sitt målintervall för federal funds-räntan med 25 punkter till 4,5%-4,75% vid mötet den 1 februari, vilket minskade storleken på höjningen för andra mötet i rad. Det är faktiskt ingen slump att guld och silver gör en stark comeback på investerarnas radar, som förväntar sig en ytterligare avmattning av den amerikanska centralbankens ränteuppgång, med en åtföljande försvagning av dollarn på valutamarknaden.

Ordföranden Jerome Powell visade sig dock resolut: "vi har ännu inte nått räntetoppen", förklarade han på presskonferensen, och "när vi kommer dit kommer vi att stanna där längre än vad marknaderna förväntar sig, och kanske går vi vidare, om nödvändigt". Kort sagt är det möjligt att Fed är villig att riskera en ekonomisk nedgång för att inte tappa kontrollen över priserna.

"Finansmarknaderna har förutspått en amerikansk recession under en tid", säger James Luke, chef för metallstrategier på Schroders. Ett typiskt tecken som tyder på att lågkonjunkturen kommer förr eller senare är de inverterade amerikanska avkastningskurvorna”.

Om man ser tillbaka, tenderar guld att prestera bra i absoluta och relativa termer under amerikanska lågkonjunkturer, och guldaktier har klarat sig ännu bättre.

Ett volatilt, men i slutändan smärtfritt 2022

Kort sagt, många faktorer som spelade mot guldet 2022 visade sig vara positiva när det nya året började: inflationen nådde till exempel en topp runt mitten av året och ser ut att vara på väg nedåt. "Geopolitiska spänningar och avglobalisering har fått många icke-västliga centralbanker att diversifiera sig bort från den amerikanska dollarn", förklarar Joe Foster, portföljförvaltare, Gold Strategy på VanEck.

"Centralbankernas nettoköp av guld gjorde 2022 till ett av de starkaste åren någonsin." People's Bank of China (PBOC) meddelade att de köpte 32 ton guld i november: det är det första officiella köpet av PBOC sedan 2019. Det är kanske också av denna anledning som den gula metallen – tack vare en återhämtning vid årets slut – lyckades avsluta 2022 på cirka 1 814 dollar per uns, nästan tre dollar över värdet i början av året.

"Även om guldet slutade i stort sett oförändrat, var året långt ifrån lugnt," fortsatte Foster. "Priserna sjönk från toppar på $450 till låga nivåer innan det återgick till samma nivål." Guld noterade en maximal nedgång på 11,3% under året och stängde sedan praktiskt taget oförändrat, ett respektabelt resultat med tanke på  S&P 500-index som backade 18,1% och  Bitcoin som rasade 64,3%. 

Portföljens roll

Under alla björnmarknader de senaste 50 åren, särskilt under finanskrisen 2008, har guld gjort ett bra jobb med att stabilisera portföljer. Även i den nuvarande ekonomiska nedgången har guld hittills visat sin stabiliserande effekt. Från februari 2022 till januari 2023 steg guld med 7% i euro, medan MSCI World tappade 13% i euro. ”I vår uppfattning – säger Jan Viebig, Global Co-CIO och Head of Multi-Asset på ODDO BHF AM – kan en guldallokering på upp till 10% i en ren aktieportfölj (proportionellt mindre i en blandad portfölj) ha en stabiliserande effekt på avkastningen på portföljen”.

Centralbankerna har legat på köpknappen

Enligt World Gold Council nådde centralbankernas köp av guld 673 ton enbart 2022, den högsta nivån sedan 1967. Några av de största köparna av metallen har varit centralbankerna i Indien, Qatar och Uzbekistan, samt till Turkiet , Egypten, Irak, Indien och Argentina, alla länder som uppenbarligen vill bli mindre beroende av dollarn.

"Detta pekar på ett sviktande förtroende för säkerheten för traditionella valutor", kommenterar Ned Naylor-Leyland, investeringschef för guld och silver på Jupiter AM. "För det första har geopolitiska och marknadsmässiga volatiliteter fått många centralbanker att öka lagren av denna metall, som notoriskt anses vara en fristadstillgång under tider av ekonomisk turbulens. För det andra ses guld ofta som ett bra långsiktigt skydd mot inflation, och eftersom höga inflationsnivåer kvarstår, lagrar många centralbanker sin förmögenhet i guld snarare än kontanter.

Dessutom avslöjar denna massiva efterfrågan också en förlust av förtroende för institutioner och regeringar. "Det fina med guld är faktiskt att det inte kräver förtroende, till skillnad från pengar utgivna av stater", säger Naylor-Leyland. I ett historiskt ögonblick då vi går mot en ny era som kännetecknas av avglobalisering och multipolära maktstrukturer, ses ädelmetaller till och med som en opolitisk betalningsmekanism: det senaste exemplet på detta var Ghanas tillkännagivande av sin avsikt att använda guld snarare än amerikanska dollar för att köpa olja.

"USA kommer att behöva vända sin politik med räntehöjningar någon gång på grund av pågående rekordstora statskassor och brist på köpare", fortsatte Jupiter-chefen. "När det händer bör reala dollarräntor försvagas, vilket skapar en stödjande miljö för metallen i amerikanska dollartermer, lika med styrkan vi redan har sett i guld denominerat i andra valutor."

Förutom typiskt attraktiva avkastningar under lågkonjunkturer, pekar Schroders-chefen på två andra skäl att se positivt på guld- och guldaktier. "För det första finns det prognoser för förbättringar under 2023 för den övergripande verksamhetsmiljön för dessa bestånd. Naturligtvis är det osannolikt att det blir lika tufft som 2022. Förra året pressades guldproducenternas vinstmarginaler av stigande kostnader (olja, stål, arbetskraft) och fallande guldpriser. Detta har lett till att guldproducentsaktier har underpresterat ädelmetaller (åtminstone i dollar)."

”I år – fortsätter Luke – med stärkandet av guldpriserna kan marginalerna växa igen. På kostnadsfronten upplever vissa områden redan rejäla nedgångar. Inom sektorer som är mer motståndskraftiga mot förändringar, såsom arbetskraft, förväntar vi oss att kostnadstillväxten avtar efter de kraftiga ökningarna som registrerats efter pandemin, särskilt i Nordamerika och Australien. För det andra förblir guldproducentaktier billiga på lång sikt och investerare är fortfarande enormt underpositionerade."

Generellt sett, medan avkastningen av fysiskt guld och aktierna i företag som bryter och handlar med guld är korrelerade på lång sikt, kanske de inte är det på kort sikt. Enkelt uttryckt, ju mer guldpriset stiger, desto billigare blir det att gräva efter guldkällor. Gruvaktier kan gå upp avsevärt när guld går upp, men det är inte alltid fallet. Traditionellt är därför aktier i gruvsektorn mer volatila och förstärker den gula metallens rörelser, vilket också framgår av föregående graf.

Den här artikeln publiceredas först på vår italienska hemsida. 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
AuAg ESG Gold Mining ETF8,31 USD1,73

About Author

Valerio Baselli

Valerio Baselli  är reporter på Morningstars kontor i Paris.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar