Fastighetsfonder föll tvåsiffrigt i mars

Under en turbulent månad med kaos i banksektorn lyckades ändå majoriteten av fonderna i Sverige stänga månaden på plus. Bäst gick det för teknikfonder medan fastighetsfonder fortsatte drabbas av minussiffror. 

Johanna Englundh 2023-04-04 | 10:37
Facebook Twitter LinkedIn

Pilar upp och ned

Efter en turbulent marsmånad stängde SIXRX på minus 0,44%. Kollar vi på Morningstars Sverigeindex var det ned något mer på -0,85%. Det globala indexet Morningstar Global steg å andra sidan 2,0% räknat i svenska kronor. 

Genomsnittsavkastningen för de drygt 800 svenskregistrerade fonderna i vår databas var nästintill oförändrad för månaden. Nästan 500 fonder redovisade samtidigt en positiv avkastning, vilket representerar 59% av det totala fondutbudet. Spannet mellan den bästa och sämsta fonden under mars landade på 32,5%. 

Nyhetsflödet dominerades av kollapsande banker i USAkrisande Credit Suisse i Europa och svenska Alecta som gjorde miljardförluster i dramatiken. Utöver detta förutspås det att Sverige kommer gå in i en recession under året och bostadsmarknaden fortsätter sätta käppar i hjulen för ekonomin.  

Om vi kikar närmare på de svenskregistrerade fonder som klarade sig bäst under mars hittar vi en drös fonder med inriktning mot teknik, men den bästa fonden (med en uppgång om nästan 20%) fokuserar på silver: 

Silver och teknik i topp

I samband med kaoset i banksektorn fick silverpriset luft under vingarna i mars. Även om silver inte steg riktigt lika mycket som andra tillflyktsortstillgångar, raserade kollapsen av de tre amerikanska bankerna, tillsammans med den snabba räddningen av Credit Suisse, marknadens förtroende och drev investerare mot råvaror. 

AuAg Silver Bullet, som investerar i silvergruvbolag, toppar avkastningslistan för mars med en uppgång på 19,3%.

Därefter hittar vi en drös teknikfonder. Trots att det kan kännas bakvänt (då kollapsande Silicon Valley Bank i USA fokuserade på just teknikbolag), så gynnades teknikaktier av kaoset på börsmarknaderna under mars. Detta kommer bland annat efter fjolårets försäljning av teknikbolag, då sektorn drabbades hårt av det stigande ränteklimatet och ras på 30-40% kunde noteras. Detta innebär att värderingarna kommit ned ordentligt jämfört med ett år innan. Oron i banksektorn ansågs även öka chanserna för en ekonomisk nedgång, och ett slut på centralbankernas räntehöjningar - vilket skulle vara positivt för teknikbolagen. 

 

Fastighetsfonder pressas återigen 

Nio av tio fonder med sämst avkastning i mars riktar in sig på fastighetsbranschen, en bransch som haft det riktigt kämpigt sedan inflationen och räntehöjningarna tog fart. Centralbanker världen över gjorde det tydligt att deras största fokus just nu är att få bukt på inflationen, och inte på oron i banksektorn. Utvecklingen med fortsatt stigande räntor sätter press på fastighetsbolagen som när ränteläget stiger inte bara måste finansiera sin verksamhet till högre kostnad, många har också stora obligationslån som löper ut. 

Det handlar enligt bedömare om omkring 100–140 miljarder kronor per år i sektorn som helhet. Lånen måste antingen amorteras av eller refinansieras med nya lån – som då får en väsentligt högre ränta än befintliga lån.

Flera analytiker har lyft fram europeiska fastighetsaktier som riskfyllda och sårbara, synen på europeiska fastighetssektorn är att det är den är värst drabbade sektorn i Europa. Trots redan tunga fall spås botten inte vara nådd. 

"Sektorn fortsätter att möta ett sammanflöde av post-pandemisk motvind, inklusive sjunkande beläggningsgrad, fallande värderingsvärden och på senare tid stigande fallissemang. Tillsammans med högre finansieringskostnader, ökade finansieringsbehov och stramare lånestandarder, innebär detta en utmanande grundläggande bakgrund under de kommande månaderna", resonerar analytiker hos Goldman Sachs. 

Sverige lyfts fram som ledande i sektorns kris. 

"Ett brant fall i svenska fastighetsaktier i början av förra året var på många sätt början på denna djupa kris. Sveriges kommersiella fastighetssektor har länge setts som en ledande indikator på potentiella problem, eftersom företag har samlat på sig biljoner euro i skulder med rörlig ränta under det senaste decenniet."

Hur ska man tolka dessa listor?

Jag tycker att listor som dessa kan bidra med en bra inblick i hur marknadssentimentet är, och vilka sektorer som drabbas/gynnas av det aktuella marknadsklimatet. Däremot ska det inte ses som någon köp/sälj rekommendation. Som alltid gäller det att göra sin egen hemläxa innan man investerar i något, och är man långsiktig i sina investeringar säger utvecklingen på kort sikt sällan särskilt mycket.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar