Hur Sustainalytics påverkar bolag att bli mer hållbara

Fondförvaltare pratar ofta om hur de påverkar företag att bli mer hållbara, men det är svårt att förstå hur det faktiskt fungerar – och om det ens fungerar. I den här videon djupdyker vi in i världen av påverkansarbete, och det visar sig att din fondförvaltare mycket väl kan använda sig av aktörer som Sustainalytics för att påverka bolag att bli mer hållbara. 

Johanna Englundh 2023-04-04 | 9:16
Facebook Twitter LinkedIn

 

 

Johanna Englundh: Sustainalytics är en del av Morningstar-familjen och de flesta av er känner säkert till jordgloberna. Men de gör betydligt mer än att sätta ESG-riskbetyg på fonder. I dag ska vi få en inblick i något som jag vet att många investerare intresserar sig för, men som också är svårt att på riktigt förstå hur det går till.

Det är ett område som på engelska kallas för Stewardship och Hanna Roberts är med mig idag för att förklara hur det hela funkar. Hanna vad är egentligen Stewardship och varför är det viktigt?

Hanna Roberts: Ja, det kan man säga är den ansvarsfulla fördelningen, förvaltningen och översynen av kapital för att skapa långsiktigt värde för kunder, förmånstagare, men också för att skapa hållbarhet för ekonomin, miljön och samhället.

Och Stewardship består egentligen av två delar, både påverkansdialoger som kallas Engagement på engelska och röstning i årsstämmor. Och det som är viktigt med Stewardship det är att både påverkansdialogerna och röstningen hanterar hållbarhetsrisker, men tittar också på möjligheter och incidenter hos bolag och kan användas för att informera ägarna om hur de ska rösta på årsstämman.

Det förbättrar företagens ESG-prestanda och prestationer och kan användas som investeringsbeslut både som potentiella varningsflaggor, men också signaler på positivt momentum. Det är en viktig komponent av olika riktlinjer för ansvarsfulla investerare som PRI och för olika koder som finns där ute, till exempel UK Stewardship Code. Det gör det möjligt för investerare att både kommunicera framgång men också resultat, och det blickar framåt. Så det är väldigt framåtblickande för att lösa problemen som finns idag men också i morgon.

JE: Vart kommer Sustainalytics in i den här bilden då, vilka representerar ni?

HR: Vi har ungefär 115 kunder globalt, både ägare, pensionsfonder, förvaltare som banker exempelvis. Och vi är starka i Norden. Vi har lång tradition av aktivt ägande i Norden och våra kunder har ett ganska stort fotavtryck med, två eller var blir det, 4,2 biljoner euro i förvaltat kapital. Sustainalytics kommer in som en koordinator och proxy kan man säga på ett sätt. Att vi kör engagement med och åt våra kunder.

JE: Okej, så man kan säga att flera olika kapitalförvaltare kan gå via Sustainalytics istället för man ska ha egna samtal med bolaget.

HR: Exakt, vi koordinerar det.

JE: Allt detta låter väldigt bra i teorin. Men hur går det egentligen till i praktiken? För det här jag tror att många investerare inte riktigt hänger med, inklusive mig själv. Vad gör ni egentligen när ni  säger att ni påverkar bolag?

HR: Så vi börjar med identifierar vilken typ av påverkansdialog ska vi ha? Vad är det för förändring bolaget behöver? Sedan utnyttjar vi den research som finns internt inom Sustainalytics och så tar vi fram en strategi med ett mål, det som företaget ska åstadkomma. Vi etablerar en dialog med bolaget där vi tar fram en agenda som vi delar med våra kunder. De kan vara med på mötena och de bestämmer själva i vilken utsträckning de ska vara med.

Och så rapporterar vi exklusivt till vår kundplattform så att våra kunder själva kan ta del av allt vi har åstadkommit. Så mäter vi hur fallet går, rapportera kring resultat och sen så har vi också eskaleringsverktyg. Dvs om företaget inte svarar eller vi inte tycker det gått tillräckligt snabbt fram. Och då kommer röstning till exempel in, och så ordnar vi och deltar i en mängd olika typer av samtal och aktiviteter, till exempel rundabordssamtal, webbinarium, företags dialoger och företagsdagar av givetvis våra egna möten.

Ett exempel är Vales dammolycka i Brumadinho i Brasilien 2019 som dödade 270 personer och det var ett antal utredningar och ett antal avtal som etablerades. Men vårt mål var då att Vale skulle genomföra en extern teknisk granskning av orsakerna till kollapsen. De skulle stärka sin hantering och hur de hanterar sina avfallsanläggningar och använda bästa tillgängliga teknik. De skulle ta fram en policy som fokuserar på säkerhet, säkerställa att åtgärdsprogram fanns på plats och förbättra styrelsens tekniska kunskaper.

Och vi har över de här fyra åren haft väldigt många samtal med Vale, vi var på plats, vi har kört rundabordssamtal och hitintills då, vi börjar närma oss slutet på det här påverkanscaset, så har Vale uppnått 99% i kompensationsbetalningar och runt 60% av den rättsliga reparationsavtalet. Och nu under 2023 så fortsätter vi en påverkansarbete med bolaget om deras kultur, så att vi vet att inte bara själva incidenten blir säkert omhändertagen, men att den inte upprepas igen.

JE: Otroligt spännande. Så när din fondförvaltare säger att de påverkar och för ett påverkansarbete så kan det vara via det här sättet. Stort tack Hanna för att du var med och klargjorde det här för oss idag och jag är Johanna Englundh för Morningstar.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Vale SA ADR203,11 MXN-0,59

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar