Vilka teman är de billigaste?

Fritid, transporter och artificiell intelligens är de teman som är bland de billigaste, medan cannabis och friskvård är bland de dyraste.

Fernando Luque 2023-04-19 | 7:58
Facebook Twitter LinkedIn

 man med ai öga När man analyserar ett tema som man skulle vilja satsa på finns det ett antal punkter som alltid bör beaktas, såsom tidigare resultat, men också risken i själva temat eller flödena. Men det finns ett kriterium som förmodligen är det viktigaste, men också det svåraste att utvärdera: om temat vi är intresserade av är dyrt eller billigt i termer av fundamental värdering.

Det skulle därmed vara intressant att veta vilka teman som är billigast, men också vilka som är dyrast. För att göra detta har vi beräknat ett pris/verkligt värde för de största ETF:erna i vart och ett av de teman som är tillgängliga för den enskilda investeraren, med fokus på amerikanska ETF:er (eftersom vi för amerikanska ETF:er har dagliga portföljer - beräkningarna nedan har gjorts med portföljdata per 31/3/2023).

Vi har först identifierat de största tematiska ETF:erna, som du hittar i nedan tabell: 

Obs: Morningstar är leverantören av det index som FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Ressources ETF är baserad på.

Sedan har vi för varje ETF beräknat ett pris till verkligt värde med hjälp av Morningstars uppskattningar av verkligt värde. Dessa uppskattningar berättar det långsiktiga inneboende värdet av en aktie för investerare, vilket hjälper dem att se bortom det aktuella aktiepriset. Morningstar beräknar ett företags prisuppskattning baserat på mängden kontanter vi tror att företaget kan generera i framtiden. Vid fastställandet av denna uppskattning tar Morningstar även hänsyn till förutsägbarheten av företagets framtida kassaflöden - något som skildras i ett osäkerhetsbetyg eller "Uncertainty Rating". 

Billigaste teman

Bland de billigaste teman hittar vi fritid, transport och artificiell intelligens, med en undervärdering på mellan 5 och 10%, och bland de dyraste är cannabis och friskvård, med en övervärdering på 25% respektive 18%.

Med detta sagt bör man komma ihåg att betygen kan variera avsevärt inom samma tema. Om vi till exempel tar artificiell intelligens-temat så har L&G Artificial Intelligence ETF ett P/FV på 0,95, mycket nära Xtracker ETF:s värdering, medan för WisdomTree Artificial Intelligence stiger P/FV till 1,03.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Fernando Luque

Fernando Luque  is Senior Financial Editor at Morningstar Spain

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar