Vad är tematiska investeringar?

Vårt ramverk kan kategorisera det tematiska fonduniversumet i fyra breda teman: teknik, fysisk värld, sociala och breda teman

Ruth Saldanha 2023-04-18 | 13:39
Facebook Twitter LinkedIn

colours

Har du funderat på att investera i kryptovalutor? Eller kanske cannabis? Eller gillar du idén att finansiera rymdutforskning? Vad sägs om artificiell intelligens eller robotik?

Om du har funderat på någon av dessa idéer, då har du funderat på att investera i ett tema – och enkelt uttryckt, det är vad tematisk investering är – ett försök att dra nytta av kort- eller långsiktiga trender genom att gruppera investeringar kring just detta.

CFA-institutet medger att tematisk investering är som "riskkapital för kapitalförvaltare", och att det "inte bara är att jaga efter avkastning, det är att jaga avkastning med ett narrativ. Även om det inte finns någon standarddefinition, tenderar tematiska investeringar att handla om att fånga tidsandan, eller ett försök till det i alla fall." De tillägger att teman vanligtvis handlar om förändring, som ett land som utvecklas från en tillväxtmarknad till en utvecklad marknad, en sektor som förändras dramatiskt eller en ny teknik som har fått genomslag.

I en av våra Global Thematic Fund Landscape-rapporter definierade Ben Johnson, Kenneth Lamont och Daniel Sotiroff tematiska fonder som fonder som väljer innehav baserat på sin exponering mot ett eller flera investeringsteman.

"Dessa teman kan hänföra sig till makroekonomiska eller strukturella trender som överskrider den traditionella konjunkturcykeln. Exempel inkluderar demografiska förändringar eller tekniska framsteg", noterar de.

"Vår definition inkluderar fonder som cannabis-ETF:er, som hoppas kunna dra fördel av legaliseringen och kommersialiseringen av cannabis globalt. Vi utesluter fonder som kan vara användbara för att göra taktiska ekonomiska drag, men som saknar en sammanhållen långsiktig berättelse"

Morningstars definition av temastiska fonder

Morningstars definition av tematiska fonder är i allmänhet inkluderande, men det finns några viktiga exkluderingar som man bör vara medveten om.

"Vi har begränsat vårt universum till aktiefonder, både aktiva och passiva. Vi har uteslutit andra tillgångsslag, framför allt räntefonder", fortsätter författarna.

"Detta beror på att deras investeringsprofil är mindre lämpad för att fånga tillväxtpotentialen hos framväxande teman, och följaktligen är marknaden för dessa fonder i stort sett obefintlig. Hållbara fonder ingår, förutsatt att de försöker fånga ett specifikt tema. Det betyder att alternativa energifonder, som syftar till att dra nytta av övergången till en koldioxidsnål ekonomi, ingår, men de flesta breda ESG-fonder, som väljer en mångsidig grupp av aktier baserat på ESG-resultat, faller bort."

Fonder som ETF:er för mångfald mellan kön, som vid första anblicken verkar tematiska, är uteslutna på grund av att de är utformade för att belöna en bred uppsättning företag med stark mångfald mellan könen snarare än att försöka följa trenden mot ett mer rättvist samhälle.

En fond som använder artificiell intelligens eller maskininlärning i sitt urval av aktier kommer endast att inkluderas om den också väljer aktier kopplade till ett eller flera teman.

Sektor eller tema? 

Gränsen mellan sektorer och teman kan vara suddig, särskilt då definitionen av sektorer förändras med åren. Som en tumregel utesluter Morningstar fonder som i allt för hög utsträckning liknar huvudsektorns fonder från vår definition av tematiska fonder.
Den kanske mest utmanande skillnaden är mellan teknologisektorns fonder och de som följer ett eller flera teknikrelaterade teman. För att ingå i vår taxonomi för tematiska fonder måste breda teknikfonder uttryckligen inrikta sig på ett eller flera teknikteman, såsom disruptiva eller nästa generationens teknologier.

Dessutom kan vad som anses vara ett tema förändras över tiden. Vissa fonder kan börja som tematiska för att sedan växa ur kostymen. Efter att ha utvärderat det globala universum av dessa fonder, har författarna samlat de tematiska fonderna i olika grupper. Ramverket ordnar först fonderna i fyra breda kategorier: Teknik, Fysisk värld, Social och Bred tematisk.

Teknologiska teman, som namnet antyder, riktar in sig på den disruptiva tillväxtpotentialen hos tekniska förändringar. Dessa inkluderar populära teman som Fintech, Robotics and Automation och Connectivity. Fysisk värld-teman tar upp hanteringen av fysiska resurser. I denna kategori ingår fonder som underlättar övergången till en koldioxidsnål värld, såsom alternativa energifonder. Teman i den sociala kategorin handlar om strukturella förändringar i samhället. Dessa teman kan vara politiskt orienterade eller fokusera på demografiska förändringar. Slutligen grupperas de fonder som följer flera teman som hör till någon av de ovanstående segmenten under det breda tematiska paraplyet.

Teman som samlas in under vart och ett av dessa teman är mer detaljerade temagrupperingar. Teknikteman inkluderar till exempel fintech, men också underteman för crowdfunding, blockchain och digitala betalningar. Som ett ytterligare exempel inkluderar det sociala breda temat politiska teman, som i sin tur även inkluderar fonder riktade mot kinesiska strukturreformer och andra politiska teman.

Den här artikeln publicerades ursprungligen 2021 på Morningstar.co.uk

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Ruth Saldanha  är redaktionschef på Morningstar.ca

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar