Earth Day 2023: Funkar verkligen koldioxidavskiljning ?

Koldioxidavskiljning, eller "Carbon capture", är en fundamental pusselbit i kampen för att minska utsläppen. Här kikar vi närmare på möjligheter för investerare. 

Sara Silano 2023-04-21 | 12:23
Facebook Twitter LinkedIn

earth and all its elements

Energikrisen 2022 lyfte fram charmen med teknik för koldioxidavskiljning, som innebär att man fångar in och lagrar koldioxid. Det här är lösningar som hjälper till att minska koldioxidutsläppen från källor som kraftverk och fabriker och tar bort befintlig CO₂ från atmosfären.

Koldioxidavskiljning fick uppmärksamhet 2022 när den globala kolanvändningen ökade under energikrisen och Ryssland minskade sin produktion av naturgas. Kol innehåller mer koldioxid än olja eller gas och är det globala energisystemets överlägset största enskilda källa till koldioxidutsläpp. Enligt Internationella energiorganets uppskattningar steg den med 1,2% 2022, och översteg 8 miljarder ton på ett enda år för första gången i historien.

IEA förväntar sig att kolanvändningen förblir robust i framväxande Asien. Det är därför som vissa regeringar har beslutat att påskynda utvecklingen av teknik för koldioxidavskiljning. Företag och investerare spanar också på nya möjligheter.

Regeringsinitiativ för koldioxidavskiljning

Kolanvändning äventyrar EU:s mål om nettonollutsläpp 2050. Därför planerar regeringar nya initiativ för att nå målet, inklusive energieffektivitet, förnybar energi och koldioxidavskiljning.

Särskilt Tyskland har återvänt till kol för att ersätta rysk naturgas men är intresserade av att utveckla koldioxidavskiljningssteknik. Under den första veckan av 2023 enades de tyska och norska regeringarna om att samarbeta för att påskynda utbyggnaden av teknik för avskiljning och lagring av koldioxid.

Inom EU föreslog EU-kommissionen att inrätta ett EU-ramverk för certifiering av kolborttagning, och därigenom öka förtroendet för kolborttagningscertifikat.

Samtidigt antog USA Inflation Reduction Act, som kommer innebära stora investeringar i att minska koldioxidutsläppen och bekämpa klimatförändringarna. Dessutom lanserade USA under fjärde kvartalet 2022 fyra program som syftar till att "hjälpa till att påskynda investeringar i den privata sektorn, stimulera framsteg inom övervaknings- och rapporteringsmetoder för koldioxidhanteringsteknik och ge bidrag till statliga och lokala myndigheter för att anskaffa och använda produkter som utvecklats från infångade koldioxidutsläpp”.

Koldioxidavskiljningssteknik and riskkapital

Riskkapital har redan sett möjligheter inom teknik för koldioxidavskiljning. Enligt PitchBook, trotsade kol- och utsläppsteknologier den tuffa marknadstrenden för privata marknader under 2022. Det året var de totala riskkapitalinvesteringarna inom områden inklusive infångning, användning och lagring av koldioxid; koldioxidredovisning och fintech; industriell avkolning; avkarbonisering av markanvändning; och avkolning i byggd miljö, nästan identisk med 2021. Antalet affärer visade en liten ökning 2022 och steg till 734 från 704 2021; Värdet på affärerna minskade något till 13,8 miljarder USD från 14,1 miljarder USD.

Carbon & emissions tech VC deal activity chart

Vad är koldioxidavskiljningsteknik

Koldioxidavskiljning, användning och lagring, eller CCUS, hänvisar till en uppsättning tekniker som möjliggör en minskning av CO₂-utsläpp från stora punktkällor som kraftverk, raffinaderier och andra industriella anläggningar, eller avlägsnande av befintlig CO₂ från atmosfären.

CCUS-processen består av tre steg: infångning, transport och lagring, eller användning av CO₂. När den väl har fångats in komprimeras den till flytande tillstånd, transporteras och injiceras i djupa geologiska formationer, för att permanent lagras i utarmade olje- och gasreservoarer, kolbäddar eller djupa saltvattenakviferer.

Ofta kan infångad CO₂ användas som insatsvara för kommersiella produkter och tjänster som cement och plast. Den kan också bli föremål för dellagring och del återanvändning.

Netto-nollutsläppsmål

I rapporten "Net Zero by 2050. A Roadmap for the Global Energy Sector" förutspår IEA att koldioxidavskiljningsvolymerna kommer att "öka marginellt under de kommande fem åren från nuvarande nivå" på cirka 40 ton CO₂-ekvivalenter per år . Sedan kommer "en snabb expansion under de följande 25 åren då politiska åtgärder bär frukt. År 2030 fångas 1,6 GT CO₂ per år globalt och stiger till 7,6 [GT] CO₂ 2050". IEA tror att 95% av den totala CO₂ som fångas 2050 kommer att finnas i permanent geologisk lagring och 5% används för att tillhandahålla syntetiska bränslen.

Co2 capture projection chart

Riskkapital spelar en viktig roll 

Forskare arbetar med att utveckla ny teknik för att fånga upp CO₂. Ett exempel är det EU-finansierade initiativet Advanced Atmospheric Carbon-Capture Technology. Den har designat en ny enhet för att direkt fånga upp CO₂ från luften. Installerad direkt i en industrianläggning eller IT-datacenter, filtrerar lösningen CO₂ från luften och använder vakuum och värme för att regenerera materialen och producerar ren CO₂.

För att gå från prototypstadiet till genomförandet behöver dessa projekt finansiering, och privata marknader är en viktig källa, och riskkapitalister har visat ett intresse för teknik för infångandet av koldioxid under det senaste året. Under det fjärde kvartalet 2022, till exempel, samlade Svante, ett Kanada-baserat hårdvaruföretag för koldioxidavskiljning, in 318,0 miljoner dollar i en affär ledd av Chevron Technology Ventures, Chevrons CVX affärsenhet för innovation.

Koldioxidavskiljningsteknik på de offentliga marknaderna

Vissa företag i branschen har redan gått från privata till offentliga marknader. Så är fallet med LanzaTech Global LNZA, som debuterade på Nasdaq i mitten av februari 2023. Det grundades 2005 och omvandlar avfallskol till material som hållbara bränslen, tyger, förpackningar och andra produkter. Företagets mål är att utmana och förändra hur världen använder kol, vilket möjliggör en ny cirkulär kolekonomi där kol återanvänds snarare än det slösas bort, himmel och hav hålls rena och föroreningar blir ett minne blott.

Ett annat exempel är Origin Materials ORGN, som också börsnoterades i februari 2023. Det är ett koldioxidnegativt materialföretag. Plattformen förvandlar kolet som finns i biomassa till användbara material samtidigt som man eliminerar behovet av fossila resurser och fångar upp kol i processen. Kolnegativt material innebär att man tar bort mer kol än det släpper ut i atmosfären under hela sin livscykel.

Stora energiföretag finansierar uppstarten

I vissa fall kommer finansieringen för startups som banar väg för teknik för koldioxidavskiljning från stora energibolag. I december 2022 ledde Equinor Ventures, affärsenheten för innovation inom norska Equinor (EQNR), en affär på 12 miljoner dollar för Captura, som använder en patenterad elektrodialysteknik, som drivs av förnybara källor, för att utvinna koldioxid från havsvatten innan en ström av koldioxid lämnas kvar i havet. Captura grundades 2021 och genomför för närvarande havsförsök av sin teknologi som ett pilotprojekt. Företagets värdering är cirka 29 miljoner dollar (PitchBook-data per den 28 december 2022).

Investera i ren energiteknik

Investerare som är intresserade av framtida teknologier för att minska utsläppen av växthusgaser och övergå till en miljö med låga koldioxidutsläpp kan vända sig till ren energi och renteknologiska fonder och börshandlade fonder, som investerar i företag som bidrar till eller underlättar omställningen mot ren energi. Detta inkluderar förnybar energi som vind-, sol-, vattenkraft, våg- och geotermisk kraft tillsammans med förbättringar av nätinfrastrukturen, överföring och distribution, energilagring och innovativa tekniker som infångning och lagring av koldioxid.

Den största fonden för ren energi/teknologi i Europa är Vontobel Clean Technology, som har Morningstar-betyget Silver i de billigaste klasserna och Brons och Neutral i de andra (från och med 15 mars 2023).

Om fonden säger Morningstar-analytikern Ronald van Genderen: "Fondens investerbara universum bestäms av ett tematiskt ramverk som har funnits sedan strategins start 2008. Varje potentiell investering bör ha minst 20% av sin intäkt eller vinst, även om detta exponeringen är vanligtvis mycket högre, relaterad till en av sex påverkanspunkter: livscykelhantering, resurseffektiv industri, byggnadsteknik, ren energiinfrastruktur, lågutsläppstransporter och rent vatten."

"Strategin har uppnått en stark meritlista sedan starten i december 2008, men den tenderar att släpa efter på nedåtgående marknader."

Den näst största är L&G Clean Energy ETF RENW, som replikerar ett globalt index över rena energiaktier som verkar på olika nivåer i värdekedja. ETF:en har Morningstar Quantitative Analyst Rating of Gold (per den 27 mars 2023). 

Investerare inom detta område bör vara medvetna om det faktum att fonder för ren energi/teknologi karakteriseras som sektorspecifika, har typiskt koncentrerade portföljer och ofta har en tilt mot medelstora- och småbolagsaktier.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Sara Silano

Sara Silano  Sara Silano är chefsredaktör för Morningstar Italien.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar