S&P sänker SBB till skräpstatus, aktien faller

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poors sänker sitt långsiktiga kreditbetyg för fastighetsbolaget SBB till BB+, från tidigare BBB-. Det kortsiktiga kreditbetyget sänks till B, från tidigare A-3. Utsikterna för kreditbetygen är negativa.

Finwire 2023-05-08 | 11:18 Johanna Englundh
Facebook Twitter LinkedIn

sbb

Bakgrunden till de sänkta kreditbetygen är att S&P bedömer att skuldsättningsgraden är alltför hög på 59,9 procent och räntetäckningsgraden har fallit till 2,1 gånger ebitda-resultatet på rullande tolv månader. Det framgår av ett pressmeddelande.

SBB har också refinansieringsbehov av obligationer på 14 miljarder kronor de närmaste tolv månader, vilket ökar oron för bolagets likviditet.

SBB:s B-aktie är vid 11:40 ner med över 13 procent till 9,127 kronor, D-aktien är samtidigt ner med 22,5 procent till 10,45 kronor, vilket är betydligt lägre än den planerade emissionskursen på 16 kronor.

Vad säger kreditbetygen? 

Ett företags kreditbetyg är en åsikt från en oberoende byrå om sannolikheten för att ett företag kommer att fullgöra sina finansiella åtaganden när de förfaller. Ett företags kreditvärdighet indikerar dess relativa förmåga att betala sina fordringsägare. Det är viktigt att komma ihåg att företagens kreditbetyg är en åsikt, inte ett faktum.

Kreditbetygsskalan hos S&P innefattar tio olika betyg: AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C och D. 

Investment-grade börjar på AAA för de minst riskfyllda tillgångarna. Detta följs av AA, A och BBB när risken ökar. Tillgångar med alla dessa betyg betraktas dock som att vara investerbara snarare än spekulativa. Vad detta betyder på ren svenska är att det är stor sannolikhet att du får tillbaka dina pengar.

Skräpstatus (på engelska Junk grade) är också kända som spekulativa eller non-investment grade. Dessa börjar vid BB och följs av B, CCC, CC, C och D. Alla dessa betyg faller under skräpstatus, men det är stor skillnad mellan toppen och botten av skalan. Tillgångar med klassificeringen BB och B är mycket känsliga för ekonomin men är inte i omedelbar fara för fallissemang. Tillgångar med klassificeringen CCC och CC förväntas endast behålla något värde om förhållandena eller grunderna förbättras. C och D används för tillgångar som är på randen av fallissemang eller konkurs eller som redan fallerar.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB Class B6,68 SEK0,85
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB Class D7,96 SEK1,27

About Author

Finwire  Finwire förser Morningstar med kontinuerligt uppdaterad bevakning av nyheter som påverkar börsnoterade företag.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar