Novo Nordisk & Eli Lilly spås dominera växande marknad för fetmamedicin

Aktiekurserna för Novo Nordisk och Eli Lilly har redan prisat in en fantastisk efterfrågan med minimal hänsyn till potentiell konkurrens. Bolagen spås vara vinnare på en växande marknad för fetmamedicin. 

Johanna Englundh 2023-05-26 | 13:38
Facebook Twitter LinkedIn

 wegovy ozempic 

Huvudpunkter:

  • Vi antar att Novo Nordisks Wegovy, högre dos orala och injicerbara semaglutid, och nya GLP 1/amylin cagrisema kommer att stödja mer än 35 % av en 60 miljarder USD GLP-1 fetmamarknad 2032.
  • Eli Lilly kommer sannolikt att förbli Novos främsta konkurrent, driven av potentiella lanseringar av Mounjaro inom fetma i 2024 samt en oral GLP-1 och en ny trippelagonist 2025, vilket resulterar i en andel på 40% till 2032

Efterfrågan på läkemedel mot fetma ökar och en ny generation av läkemedel med effekt som konkurrerar med bariatrisk kirurgi, med endast mindre tolerabilitetsproblem, har ersatt äldre läkemedel som tyngs av betydande kardiovaskulära biverkningar och medelmåttig effekt. Godkännandet av Novo Nordisks GLP-1-agonist Wegovy 2021 har lett till en ökad efterfrågan på den aktiva ingrediensen semaglutid i olika former, inklusive diabetesläkemedlet Ozempic. Eli Lillys godkända diabetesläkemedel Mounjaro är redo att generera ännu starkare viktminskning och lanseras mot fetma i slutet av 2023.

"Vi tror att Novo och Lilly kommer att fortsätta att leda fetmamarknaden under de kommande 10 åren, med stegvis innovation i denna snabbt växande marknad som kommer att stödja deras breda vallgravar. Vi förväntar oss att nya behandlingar som lanseras från och med 2026 från företag inklusive Amgen och Pfizer kan växa till ungefär en fjärdedel av marknaden år 2032", går det att läsa i en ny sektorrapport från Morningstars analytiker Karen Andersen och Damien Conover. 

Samtidigt som framtiden ser ljus ut för spelarna inom fetmamedicin finns det potentiella risker. Pristryck och potentiella säkerhetsproblem lyfts fram som de största riskerna. Det genomsnittliga globala priset för GLP-1-behandling mot fetma spås stiga till cirka 5 400 USD när nya behandlingar lanseras och sedan gradvis sjunka mot början 2025 när ytterligare behandlingar lanseras, ner till ungefär 2 800 USD år 2032.

"Vi förväntar oss att 21 miljoner individer globalt skulle kunna ta GLP-1-baserad behandling mot fetma år 2032, vilket skapar potential för en marknad på 60 miljarder USD. Medan semaglutid i olika doser har funnits på marknaden i flera år och vi tror att betydande biverkningar är osannolika, kan nyare behandlingar som Mounjaro eller andra kombinationsbehandlingar se biverkningar när de väl godkänts och används i större populationer, vilket skapar en risk för juridiska kostnader som är inkluderade i våra värderingsmodeller", resonerar analytikerna. 

sector

Värderingar ser fortsatt höga ut

Aktievärderingen för de ledande företagen Novo Nordisk och Eli Lilly förblir höga, med investerare som införlivar samma betydande efterfrågan och volymtillväxt som Morningstar förutspår, men de lämnar inte mycket utrymme för nya aktörer.

"När fler företag kommer in på marknaden, förväntar vi oss att överkomliga priser kommer att förbättras, öka efterfrågan och driva marknaden vidare mot vår teoretiska potentiella marknad på ungefär 60 miljarder dollar till 2032, för alla företag. Vi ser bevis på prisurholkning på GLP-1-marknaden för diabetes med endast två konkurrenter, och den sena pipelinen bland GLP-1- och GLP-1-kombinationsterapier med ett läkemedel börjar snabbt bli trångt, med flera läkemedel som syftar till differentierade profiler såsom kvartalsvis dosering, förbättrad tolerabilitet eller ännu starkare effekt."

GLP-1-produkter nu mest sålda diabetesläkemedlet

Efterfrågan på GLP-1-terapier för diabetes har redan skapat en global marknad för cirka 20 miljarder dollar, efter år av tvåsiffrig efterfrågansökning när läkare och patienter blir mer bekväma med den långsiktiga säkerheten för dessa läkemedel och eftersom fördelar utöver blodsockerkontroll blir mer uppenbar med nyare terapier.

GLP-1-agonister hölls först tillbaka av frekventa injektioner (två gånger dagligen med Byetta) och frågor om säkerhet. Läkare reserverade dem som en sista potentiell behandling mellan orala terapier och insulin. Men med år av säkerhetsdata, bekräftad kardiovaskulär hälsa och viktminskningsfördelar och förbättrade administreringsprofiler, tar fler patienter dessa terapier som en av sina första behandlingsregimer.

"Förskrivningsetiketter stöder nu användningen av GLP-1-terapier som initiala behandlingar, även före generiskt metformin, som länge har varit den första vanliga läkemedelsbehandlingen (efter diet och träning). Med tanke på den krympande försäljningen av insulinterapier när efterfrågan planar ut och insulinprispressen från biosimilarer fortsätter, är GLP-1-produkter nu den mest sålda kategorin av diabetesläkemedel", framkommer det. 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Eli Lilly and Co869,21 USD-4,02Rating
Novo Nordisk A/S Class B2 600,00 MXN8,33

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar