Inflationstakten något högre än väntat i maj

Inflationstakten i Sverige saktade in i maj, men kom in på en något högre nivå än väntat. Inflationen, mätt som KPIF, landade på 6,7 procent, att jämföra med förväntningarna som låg på 6,6 procent.

Johanna Englundh 2023-06-14 | 8:19
Facebook Twitter LinkedIn

varukorg

Inflationstakten enligt KPI var 9,7 procent i maj 2023, en minskning från april då den var 10,5 procent. Månadsförändringen från april till maj var 0,3 procent enligt KPI. Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 6,7 procent i maj. 

Prissänkningar för el och livsmedel uppges vara bidragande faktorer till den lägre inflationstakten i maj. 

"Räntekostnaderna fortsatte att öka i maj, vilket de har gjort sedan början av 2022. Därutöver höjdes priserna för varor och tjänster inom rekreation och kultur, där det främst var övriga fritidsvaror och paketresor som bidrog till uppgången. Priserna steg också för kläder, hotellövernattning och restaurangbesök", uppger SCB och tillägger att prisökningarna motverkades av att livsmedelspriserna gick ned med 0,4 procent. Sänkta priser noterades även för el och drivmedel.

Den underliggande inflationen, det vill säga KPIF exklusive energi, steg 8,2 procent i maj jämfört med samma månad i fjol. Här väntade sig analytikerna en siffra på 7,9 procent enligt Infront. Månadsförändringen var 0,7 procent.

I april var inflationstakten rensat för energi 8,4 procent i årstakt.

Riksbankens prognos visar att banken räknade med en KPIF-inflation på 7,1 procent i maj och en underliggande inflationstakt på 8,1 procent. 

Inflationssiffrorna är en viktig del i Riksbankens beslutsunderlag för nästa räntebeslut som meddelas den 29 juni. 

I och med att inflationstakten kom in något högre än väntat i maj förväntar sig flera ekonomer att Riksbanken kommer gå vidare med fortsatta höjningar av styrräntan. 

"Inflationen fortsätter falla och bra så, KPIF på 6.7 och underliggande inflation på 8.2. Men högre än våra prognos och underliggande inflation biter sig fast. Riksbanken har ingen annan väg att gå än att höja 25bps i juni och i september", resonerar exempelvis Mattias Persson, chefsekonom och global chef för makroanalys på Swedbank. 

"En Riksbankshöjning i juni är en klar affär. Het kärninflation, mer motståndskraftiga hushåll, en arbetsmarknad vid rekordnivå och kronan nära all-time low räcker minst sagt för att Riksbanken ska agera", skriver Gustav Helgesson, makroekonom Nordea Markets på Twitter, och ställer sig fråga om om det blir 25 eller 50-punkters höjning i juni. 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar