Framgång i staterna: USA:s inflation faller fortfarande

Men de marknadsvänliga KPI-siffrorna ligger fortfarande över Fed:s mål, så en räntehöjning i juli ser fortfarande trolig ut.

Lauren Solberg 2023-07-13 | 13:52
Facebook Twitter LinkedIn

illustration with drawings of people and numbers

Konsumentprisindex-rapporten från USA i juni gav goda nyheter för både investerare och konsumenter, men det kanske inte avskräcker Federal Reserve från att höja räntorna senare denna månad.

"Inflationen visar nu breda tecken på inbromsning", säger Morningstars chefsekonom Preston Caldwell. "Fed kommer sannolikt fortfarande att höja under sitt julimöte, men dagens rapport stödjer vår uppfattning att Fed kommer att svänga till en aggressiv nedskärning 2024 efter att inflationen sjunkit."

Den årliga inflationstakten i USA är nu den långsammaste på drygt två år. Inflationen steg med 3,0% i juni från nivåerna för ett år sedan – den minsta ökningen sedan mars 2021. Även om inflationstakten i juni KPI-rapporten fortsatt ligger på en högre nivå än där Fed vill att den ska vara, tyder uppgifterna på tydliga framsteg när det gäller att få prispressen ned mot mer acceptabla nivåer.

"Dagens rapport stärker vår uppfattning att inflationen är på väg ner, vilket så småningom banar väg för stora räntesänkningar", säger Caldwell.

KPI-rapport avslöjar en fallande inflation

"Sammantaget siktar KPI-inflationen på Feds 2%-mål," säger Caldwell och noterar att den senaste läsningen ligger långt under sin topp på 8,9% i juni 2022. Enligt hans mått, på årsbasis, har den totala inflationen i genomsnitt varit 2,7 % under de senaste tre månaderna.

”Hitintills var inflationsutvecklingen främst hänförlig till lägre livsmedels- och energiinflation. Men nu, vilket är avgörande, ser vi också förbättringar i termer av kärninflation”, förklarar han.

Bureau of Labor Statistics rapporterade att KPI steg 3,0% i juni från nivåerna för ett år sedan – den långsammaste ökningen sedan mars 2021 och mindre än ekonomernas prognoser på 3,1%. Kärn-KPI, som exkluderar volatila livsmedels- och energikostnader, steg 4,8% i juni från nivåerna året innan efter att ha stigit 5,3% i maj.

KPI steg 0,2% i juni jämfört med föregående månad – långsammare än ekonomernas förväntningar, men en liten ökning från 0,1%-uppgången i maj. Kärn-KPI steg med 0,2% i juni – långsammare än ekonomernas prognoser för månaden och långsammare än ökningen på 0,4% i maj.

Fed sammanträder den 25 och 26 juli för att bestämma sina nästa steg mot denna bakgrund av avtagande, men fortfarande förhöjd, inflation. På obligationsmarknaden förväntar sig de flesta investerare att tillsynsmyndigheten ska höja federal-funds-räntan med 0,25 procentenheter och sedan behålla den där resten av året.

Nyckelsiffror från USA-KPI-rapporten i juni

- KPI steg 0,2% för månaden jämfört med 0,1% i maj
- Kärn-KPI steg 0,2% efter att ha stigit 0,4% i maj
- KPI steg 3,0% från år till år efter att ha stigit 4,0% i maj
- Kärn-KPI steg 4,8% jämfört med föregående år efter att ha stigit 5,3% i maj

Under huven var bostäder återigen den största bidragsgivaren till stigande priser och stod för över 70% av den totala ökningen. Motorfordonspriserna bidrog också väsentligt. Livsmedelspriserna tickade uppåt i juni och steg 0,1% efter att ha stigit 0,2% i maj. Energipriserna steg under månaden.

'Supercore' inflationen saktar in

"En avgörande indikator för inflationstakten är kärntjänsterna exklusive boendekostnader och sjukvård, ofta kallad "supercore"-inflation", säger Caldwell. "Fed anser att det är en bra mätare av inflationens underliggande trend."

Supercore-inflationen var bara 2,7% under de senaste tre månaderna, enligt Caldwells mått. "Det här inflationsmåttet är visserligen mycket volatilt, och fallande flygpriser bidrog med en negativ effekt på 1,5%", säger han. "Ändå ser vi fortfarande tecken på en bred inbromsning i inflationen inom sektorn för konsumenttjänster. Detta är sannolikt delvis ett svar på en dämpad löneinflation.”

Kärnvaror och tjänsteinflation

Sammantaget har kärninflationen uppvisat en årlig ökning på 4,1% under de senaste tre månaderna, enligt Caldwell, en minskning från 5,1% under de tre månader som slutade i mars.

"Kärninflationen har förändrats abrupt vid flera tillfällen under det senaste året. För det första, i slutet av 2022 såg vi kärninflationen exklusive bostadspriser sjunka kraftigt, medan priset på bostäder skjöt i höjden", säger Caldwell. "Sedan, i början av 2023, sjönk priset på bostäder, men detta motverkades av förnyad hög inflation i andra delar av indexet (särskilt begagnade fordon)." Nu, säger han, ser det ut som att de flesta komponenterna i kärninflationen äntligen faller samtidigt.

I juni steg priset på boende med 0,4% efter att ha stigit 0,6 % i maj. Priserna på nya fordon höll sig stabila under månaden, medan priserna på begagnade bilar och lastbilar sjönk med 0,5%.

Energipriserna steg 0,8% för månaden efter att ha fallit 3,6% i maj. Inom energikomponenten för juni steg bensinpriserna med 1,0%, elpriserna steg med 0,9%, och priserna på gastjänster föll med 1,7%.

Fed förväntas höja räntorna för en sista gång i juli

Det kommer att krävas fler goda inflations-nyheter för att övertyga Fed att hålla styrräntan stabil vid sitt kommande möte. "En månads data kommer inte att räcka för att avskräcka Fed från att höja i juli", säger Caldwell. "Detta är särskilt fallet med tanke på att många kommittémedlemmar redan hade velat höja i juni." Dessutom tycker Caldwell att arbetsmarknadsdata fortfarande är het och att andra mått på ekonomisk aktivitet fortfarande ser robusta ut.

"Oavsett vilket kommer dagens nyheter så småningom att leda till en lösare penningpolitik. Följaktligen har den tvååriga statsräntan sjunkit med cirka 17 punkter på dagens nyheter, vilket innebär en lägre bana för federal-funds-räntan under de kommande två åren, säger han.

Denna artikel oublicerades ursprungligen upp på Morningstar.com och har redigerats och återpublicerats för en svensk publik

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Lauren Solberg  är datajournalist för Morningstar. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar