Rapportsäsongen visar tecken på svagare konjunktur

Även om det fortfarande återstår många tunga rapporter innan vi kan summera andra kvartalet helt anser SEB att det redan nu går att märka av konjunkturförsvagningen i sektorbolagen. 

Johanna Englundh 2023-07-20 | 13:03
Facebook Twitter LinkedIn

chart

Flera verkstadsbolag har under de senaste dagarna bekänt färg för det andra kvartalet 2023. Vi har bland annat sett rapporter från Atlas Copco, ABB Sandvik, AB Volvo, Assa Abloy och Boliden. Trots att resultaten varit "överraskande starka" så går det att tyda tecken på att även denna bransch nu börjar märka av svagheter i form av sämre orderingång i vissa fall och i de framåtblickande kommentarerna från ledningen, konstaterar SEB:s aktiestrateg Esbjörn Lundevall i en morgonrapport på torsdagen. 

Gällande fastighetssektorn, som har en tuff tid bakom sig, lyfter strategen fram den starka tillväxten i driftöverskottet. 

"Fastighetsbolagen har genomgående rapporterat stark tillväxt i driftöverskottet, i de flesta fall ännu mer än förväntat vilket i varierande grad kompenserar för dyrare finansiering", skriver Esbjörn Lundevall.

Inom konsumentvarusektorn menar han att det samtidigt kommit flera tecken på att lageranpassningarna, som haft stor inverkan på magnituden i nedgången, är mer eller mindre överspelad.

"Det värsta ligger kanske redan bakom oss i dessa bolag som drabbades först av lågkonjunkturen", resonerar aktiestrategen. 

Telekombranschen går dock fortsatt svagt. Aktiestrategen lyfter bland annat fram den svaga kvartalsrapporten från Tele2 och att både Ericsson och Nokia justerade ned sina marknadsutsikter för andra halvåret.

“En annan förlorarbransch är försäkringsbolagen som drabbas av högre skadekostnader samtidigt som avkastningen från investeringsportföljerna har varit svag”, fortsätter Esbjörn Lundevall i analysen.

Sammanfattningsvis menar han att det hittills är en relativt odramatisk rapportperiod, vilket däremot gör den ganska blek i jämförelse med föregående rapportperiod som Lundevall beskriver som osedvanligt upplyftande. 

"Det är hittills övervägande negativa vinstprognosrevideringar efter rapporterna. Det är fortfarande för tidigt att dra slutsatsen att trenden med uppreviderade vinstprognoser nu kommer att brytas, men det lutar i den riktningen", avslutar Esbjörn Lundevall. 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar