Sveriges BNP sjönk under det andra kvartalet

Sveriges BNP minskade med 1,4 procent i juni, säsongrensat och jämfört med föregående månad. Under det andra kvartalet som helhet minskade BNP med 1,5 procent jämfört med föregående kvartal.

Johanna Englundh 2023-07-28 | 8:48
Facebook Twitter LinkedIn

svensk flagga

Det visar SCB:s BNP-indikator, som ger en tidig bild av de kvartalsvisa nationalräkenskaperna och som bygger på mer begränsade och preliminära underlag.

”Svensk ekonomi har försvagats under kvartalet och tog i juni ett ytterligare kliv nedåt. Det är flera underliggande komponenter som tynger utvecklingen, men en bidragande orsak under kvartalets sista månad var en backande varuexport.” säger Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB.

BNP var i juni 3,6 procent lägre än motsvarande månad föregående år medan det andra kvartalet som helhet var 2,4 procent lägre än under andra kvartalet 2022. Juni hade samma antal arbetsdagar 2022 och 2023 medan kvartalet som helhet hade en arbetsdag mindre.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar