ECB höjer styrräntan med väntade 0,25% - sätter press på Riksbanken

En räntehöjning av denna storleksordning var väntad. Europeiska centralbanken följde steget från den amerikanska centralbanken, som hade meddelat sitt räntebeslut dagen innan.

Antje Schiffler 2023-07-28 | 9:12 Johanna Englundh
Facebook Twitter LinkedIn

Christine Lagarde

ECB meddelade att de kommer att höja räntorna med 0,25 procentenheter till 4,24%, den nionde raka höjningen. 

ECB:s ordförande Christine Lagarde gav ingen framåtriktad vägledning för septembermötet. "Vi är inte i området för framåtriktad vägledning," sa hon och betonade att ECB-rådet kommer att fatta ytterligare beslut baserat på inkommande data eftersom det fortfarande är förbundet att bekämpa inflationen med de tillgängliga verktygen.

Börserna var i stort sett inte imponerade av denna åtgärd, som hade varit mycket förväntad. Euron vände dock sin senaste uppåtgående trend och föll under 1,11 mot den amerikanska dollarn.

I juni lättade inflationstrycket i euroområdet men låg kvar på 5,5%, mer än dubbelt så högt som ECB:s mål. "Utvecklingen sedan det senaste mötet stödjer förväntningarna om att inflationen kommer att fortsätta att falla senare under året men förbli över målet under en längre period. Medan vissa mätvärden visar tecken på återhållsamhet, är den övergripande underliggande inflationen fortsatt hög", säger Lagarde.

Tidigare räntehöjningar har dock fortfarande genomslag: finansieringsvillkoren har stramats åt och dämpar allt mer efterfrågan, vilket är en viktig faktor för att inflationen ska återgå till sitt målvärde.

"Vi är fortfarande av den uppfattningen att den fulla effekten av penningpolitisk åtstramning ännu inte har haft en effekt på ekonomin. Kreditstandarderna har stramats åt upprepade gånger sedan början av 2022 och kredittillväxten, som är en av de bästa framåtblickande ekonomiska indikatorerna, har sedan årsskiftet vänts till negativt", skrev Danske Bank Investment Research i en not inför räntebeslutet.

Ekonomerna betonar att oöverensstämmelsen mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft fortsätter att sätta scenen för en lång period av hög löneökning i euroområdet, vilket ger upphov till oro för att inflationen så småningom kan frikopplas från ECB:s mål.

Sätter press på Riksbanken att fortsätta höja räntan i Sverige

Efter att både Fed och ECB har höjt styrräntorna med 0,25 procentenheter ökar pressen på Riksbanken, rapporterar SvD Näringsliv. 

"Nu är det press på Riksbanken att också leverera, annars lutar det mot förnyad kronförsvagning och stigande inflation", sade Johan Löf, prognoschef på Handelsbanken, till SvD.

Enligt SvD är alla fyra storbanker eniga om att den svenska centralbanken höjer styrräntan till 4 procent i september. Två av storbankerna tror dessutom på en höjning i november.

Anledningen till att Swedbank tror på två höjningar till i år är dels att inflationen fortfarande är hög, dels att Sverige stått emot räntehöjningarna bättre än väntat.

"Vi ser ingen tydlig nedgång i ekonomin och arbetsmarknaden håller uppe väl. Dessutom vill Riksbanken motverka att kronan är svag. Den har signalerat ganska tydligt att den är beredd att höja ytterligare", sade Andreas Wallström, prognoschef Swedbank. 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Antje Schiffler  är redaktör för Morningstar i Frankfurt.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar