Inflationen stod still i juli

Inflationstakten i Sverige stampade mark i juli, vilket visserligen var bättre än vad analytikerna hade väntat sig. Inflationen, mätt som KPIF, låg på 6,4%, medan förväntningarna låg på 6,5%.

Johanna Englundh 2023-08-15 | 8:53
Facebook Twitter LinkedIn

mataffär

Inflationstakten mätt som KPIF, vilket står för konsumentprisindex med fast ränta, låg på 6,4% i juli jämfört med samma månad i fjol. Ekonomer hade räknat med en KPIF-inflation på 6,5%. KPIF-inflationen exklusive energi kom in på 8,0% i årstakt, att jämföra med ekonomerna förväntningar på 8,0%. 

Riksbankens inflationsförväntningar var 6,6% i prisökningstakt räknat som KPIF och 7,9% för KPIFXE. 

"Priserna ökade främst på paketresor och livsmedel under juli. Detta motverkades av lägre elpriser, vilket bidrog till att konsumentpriserna totalt under juli var oförändrade", säger Carl Mårtensson, prisstatistiker på SCB..

Stigande räntekostnader för hushållens bolån bidrog med 3,1 procentenheter till inflationstakten enligt KPI. Från juni till juli ökade priset på paketresor samt utrikes flygresor. Vidare steg priserna på livsmedel och alkoholfria drycker. Priserna steg också för rekreations- och kulturtjänster.

Prisökningarna motverkades av prissänkningar på kläder samt hotellrum. Den årliga påfyllnaden av tandvårdsbidraget bidrog till lägre priser för tandläkararvode i juli. Det var även lägre priser på trafikavgifter, vilket beror på att SCB har en ny metod för trängselavgifter som tar hänsyn till avgiftsfria dagar.

Även elpriserna sjönk med cirka 15% under juli och nådde liknande prisnivåer som i juli 2021. Samtidigt ökade räntekostnaderna vilket de har gjort sedan början av 2022.

Månadens inflationssiffra är enligt Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB, en lättnad för Riksbanken. 

"Lättnad för Riksbank - inflation lägre än väntat", skriver han på X, tidigare Twitter och tillägger: 

"Semesterrelaterad effekt + livsmedel bidrar till fortsatt hög kärninflation. Ingen stor dramatik i utfallet - räntan höjs i sep. Under hösten ska vi ned!"

Även Max Matthiessens investeringschef Jon Arnell ser positivt på dagens statistik: 

"Positiv överraskning när inflationen kommer in snäppet lägre", skriver han på X. 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar