Sveriges BNP sjönk mindre än väntat i årstakt i andra kvartalet

Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, sjönk mindre än väntat i årstakt i andra kvartalet.

Finwire 2023-08-29 | 8:40
Facebook Twitter LinkedIn

svensk flagga

På årsbasis sjönk bruttonationalprodukten 1,0 procent (+1,0 reviderat från +0,8), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som väntade en minskning på 1,1 procent.

I kvartalstakt var BNP ned 0,8 procent, säsongsrensat och jämfört med kvartalet innan. Nedgången förklaras framför allt av minskad varuexport och lagerinvesteringar.

"BNP tyngdes av nedgångar inom flera komponenter andra kvartalet, såsom en svag nettoexport och minskade lagerinvesteringar. Hushållens konsumtionsutgifter minskade för fjärde kvartalet i rad", säger Jessica Engdahl, sektionschef på Nationalräkenskaperna.

Hushållens konsumtion minskade med 0,2 procent. Minskade utgifter för bostäder samt rekreation och kultur bidrog mest till nedgången.

Lagerinvesteringarna drog ned BNP-utvecklingen med 0,4 procentenheter. Lager inom varuhandeln bidrog mest till nedgången.

Exporten minskade med 0,8 procent och importen ökade med 0,1 procent. Exportnettot drog ned BNP-tillväxten med 0,5 procentenheter.

Den så kallade BNP-indikatorn, som publicerades i slutet av juli, pekade på en nedgång med 1,5 procent på kvartalsbasis och -2,4 procent på årsbasis.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Finwire  Finwire förser Morningstar med kontinuerligt uppdaterad bevakning av nyheter som påverkar börsnoterade företag.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar