KI spår fördjupad lågkonjunktur 2024

Lågkonjunkturen fördjupas under nästa år och konjunkturen vänder svagt uppåt först mot andra halvan av 2024. Det dröjer till 2026 innan svensk ekonomi är i konjunkturell balans. 

Johanna Englundh 2023-09-27 | 10:00
Facebook Twitter LinkedIn

svensk flagga

I Konjunkturinstitutets senaste rapport Konjunkturläget framkommer det att en hög inflation och stigande räntor urholkar hushållens köpkraft. 

"Även om inflationen tydligt är på väg ner är inflationen exklusive energi fortsatt hög. Riksbanken höjer därför styrräntan en gång till i november. Räntan ligger därefter still till det tredje kvartalet nästa år då Riksbanken börjar sänka räntan", skriver Konjunkturinstitutet som menar att inflationen då har närmat sig 2 procent och inflationsutsikterna pekar fortsatt nedåt. 

Den starka sysselsättningen, som gått emot konjunkturnedgången, flaggar de för kommer utvecklas svagare framöver och de spår en arbetslöshet på 8,3 procent den andra halvåret 2024. 

Konjunkturbarometern, som sammanfattar läget i svensk ekonomi, ökade marginellt i september, från 85,3 till 85,8. Med undantag för tillverkningsindustrin minskade dock alla sektorer i ekonomin.

Andelen företag som tror att försäljningspriserna kommer att öka är fortsatt större än normalt. Inom tjänstesektorn tror jämförelsevis många företag att försäljningspriserna kommer att öka medan det omvända gäller för företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet.

Hushållen belv än mer pessimistiska i september och konfidensindikatorn minskade med 1,5 enheter till 69,1. Detta innebär att indikatorn ligger på en fortsatt mycket låg nivå ur ett historiskt perspektiv.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar