Se upp för risker i leverantörskedjan

Dessa sektorer - och i förlängningen din portfölj - kan vara utsatta för kostsamma ESG-problem, avslöjar Sustainalytics.

Morningstar 2023-10-30 | 16:08
Facebook Twitter LinkedIn

Shipping Containers

Efter ett rekordstort antal incidenter i leverantörskedjan under 2021 försökte Morningstar Sustainalytics isolera och kvantifiera problemen i en ny ESG Spotlight-rapport med titeln Supply Chain Incidents: Understanding the Impacts.

I den första delen av en serie i tre delar från Martin Vezér och Poulomi Sengupta utvärderades ett urval av mer än 6 000 incidenter i leverantörskedjan, och man fann att 1 092 inträffade enbart under 2021 - vilket belyser den inverkan som covid-19 hade på viktiga leverantörskedjor, vilka sektorer som är mest utsatta och vad investerare kan göra åt det.

"Covid-19-pandemin ledde till störningar i leveranskedjan som illustrerar hur företag kan drabbas av plötslig brist på viktiga material, försenade leveranser och ökade kostnader när deras leverantörers driftsförhållanden kvävs", konstaterar författarna.

Multinationella konsumentvaruföretag, inklusive Amazon [AMZN] och Nestlé [NSRGY], står för fler incidenter i leverantörskedjan än företag i andra sektorer, vilket återspeglar komplexiteten leverantörskedjor som består av flera nivåer, fann författarna.

Exhibit 1

Incidenter i leverantörskedjan femdubblas

Även om covid-19 kan ha orsakat fler incidenter visade forskningen på en mer långsiktig trend.

"Under det senaste decenniet har vi sett en mer än femfaldig ökning av antalet incidenter i leverantörskedjan som registreras varje år, från 178 år 2012 till över 1 000 år 2021", säger författarna och tillägger att mycket av tillväxten kan bero på ökad täckning av incidenter, eftersom Sustainalytics mediekällor växte från 20 000 till 70 000 under samma tidsram. Tillsammans med ökad rapportering från icke-statliga organisationer (NGO) kan den utökade bevakningen av ESG-incidenter innebära större risker för investerare.

I rapporten konstaterades trender i samband med icke-statliga organisationers verksamhet och geografiska hotspots för incidenter.

"Ökad rapportering och granskning från icke-statliga organisationer spelar också en viktig roll: mer än hälften av de fall som registrerades 2018 härrör från rapporter från icke-statliga organisationer som identifierar leverantörers påverkan på markanvändning och biologisk mångfald - SC", konstaterar författarna. När det gäller geografiska trender stod Indonesien, USA och Kina för mer än hälften av incidenterna i leverantörskedjan i urvalet för studien.

Varför är Indonesien ett sådant problem?

"Livsmedels- och hushållsproduktindustrin står för de flesta fallen i Indonesien, där markanvändning och biologisk mångfald är en kritisk fråga", konstaterade studien.

"Ny forskning som genomförts av [den icke-vinstdrivande icke-statliga organisationen] AidEnvironment ger ett relevant exempel på hur incidenter kan tränga igenom flera leveranskedjor.

"Analysen visade att 10 företag var ansvariga för totalt 8 100 hektar skogsförlust i Indonesien under första halvåret 2022." I USA visade studien att leverantörer inom detaljhandeln och livsmedelsindustrin oftast var inblandade i arbetsrättsliga tvister.

Exhibit 2

Hur ska jag bedöma hur allvarliga problemen i leveranskedjan är?

Efter att ha identifierat incidenterna bedömde rapporten händelsernas väsentlighet genom att utvärdera deras sociala och miljömässiga påverkan och de risker de utgör för de berörda företagen.

Dessa bedömningar tog hänsyn till ett företags lyhördhet, kvaliteten på dess relevanta ledningssystem, marknadstrender, branschnormer och författarnas egna framtidsutsikter.

Några av de mer betydande händelser som identifieras i rapporten inkluderar tvångsarbete bland uiguriska minoriteter som påverkar teknikföretag och biltillverkningssektorn globalt. Det finns också ett fall av illa behandlade anställda i en online-modebutik i Storbritannien - vilket följdes av en miljarddollarkrasch för företagets aktievärdering.

Exhibit 3

Vad kan aktieinvesterare göra åt risker i leverantörskedjan?

När det gäller att hantera risker i leverantörskedjan identifierar rapporten strategier från investerare, inklusive avyttring och engagemang.

"Investerare kan utveckla strategier för att minska riskerna i portföljen genom att ändra tillgångsfördelningen till förmån för företag som är motståndskraftiga mot incidenter eller genom att följa en incidentdriven engagemangsplan", säger författarna.

Ett sätt för investerare att engagera företag är via Sustainalytics tematiska engagemangstjänst, som hjälper företag att utveckla due diligence-system för mänskliga rättigheter som överensstämmer med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP).

"Detta erbjudande syftar till att förbättra försörjningsmöjligheterna för människor som är direkt involverade i leverantörskedjorna och ta itu med de grundläggande orsakerna till människorättsrisker", står det i rapporten.

Vill du veta mer om ESG och investeringar?

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev här!

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Amazon.com Inc182,81 USD-0,68Rating
Nestle SA ADR107,22 USD0,24Rating
Walmart Inc67,60 USD0,27Rating

About Author

Morningstar  Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar