Inför räntebeskedet - vad kan du förvänta dig?

Centralbanker runt om i världen har tryckt på paus, men bilden är mer splittrad i Sverige inför torsdagens räntebesked. 

Johanna Englundh 2023-11-22 | 14:19
Facebook Twitter LinkedIn

 riksbanken

Inflationen faller runt om i världen, och flera centralbanker har pausat räntehöjningarna. Nu pratas det i stället om räntesänkningar. Men så lång har vi ännu inte kommit i Sverige. Inför morgondagens räntebesked klockan 09.30 är osäkerheten stor, och expertkåren är splittrad. 

Bland de som argumenterar för en räntepaus lyfts en försvagning på arbetsmarknaden fram, liksom företagens prisplaner och möjligheter att höja priserna nästkommande år. På motsatt sida står dock de som poängterar att den klibbiga inflationen och svaga kronan kommer ligga till grund för ännu en höjning. 

Oeniga experter i Sverige

Dagens industri publicerade under gårdagen Skuggdirektionen, där fem experter samlas inför det kommande räntebeskedet från Riksbanken och röstar om hur de tycker penningpolitiken bör utformas. Fyra av fem menar att Riksbanken bör lämna räntan oförändrad vid morgondagens möte, endast Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman röstar för en höjning med 25 punkter. 

”Jag ser stora risker men en höjning till. En ytterligare höjning sent i cykeln bränner extra i hushållens plånböcker och vi ser redan att arbetsmarknaden försvagas", argumenterar Robert Bergqvist, senior ekonom på SEB. Enligt Christina Nyman kan en sista höjning vara nödvändig för att kronan ska fortsätta att stärkas. 

Att höja styrräntan för att stärka kronan är dock ett argument som Robert Bergqvist och Olof Manner, senior rådgivare på Swedbank, inte håller med om. De menar att det är viktigare vad som händer med den amerikanska dollarn, något som även indikerades i och med kronans förstärkning efter den enaste amerikanska inflationssiffran, trots att den enligt prissättningen på terminsmarknaden ledde till lägre förväntningar på även den svenska styrräntan.

Om vi kikar på vad de skandinaviska storbankerna faktiskt förutspår i sina prognoser är det även här en splittrad bild, tre tror på höjning och två på oförändrad ränta.

I SEB:s enkät bland ränte- och valutahandlare tror en majoritet (63%) på räntehöjning, medan resterande tror på oförändrad ränta.

Commerzbank tror Riksbanken höjer för att rädda kronan 

Analytiker hos Commerzbank fokuserar på den svenska kronan inför morgondagens räntebesked och menar att Riksbanken bör höja en sista gång. 

"Riksbanken borde höja räntan en gång till. Det skulle vara en överraskning för marknaden och ge ytterligare stöd för kronan. Jag kan dock också tänka mig att de lämnar den oförändrat och bibehåller en liten sannolikhet för ett räntesteg tidigt nästa år i sin räntebana. Det skulle innebära att man helt enkelt skjuter upp räntetoppen lite om inflationen avtar långsammare än väntat", resonerar Commerzbanks analytiker. 

Om Riksbanken däremot lämnar räntorna oförändrade utan att signalera möjligheten till en ytterligare räntehöjning, skulle det inte utgöra någon större överraskning för marknaden och därför ha liten effekt på kronan. 

Holländska ING skrev i slutet på oktober att ännu en höjning från Riksbanken såg allt mer rimlig ut, till följd av den svaga kronan. 

"Sveriges Riksbank börjar sticka ut som en hökisk outlier i en miljö där Federal Reserve och Europeiska centralbanken (ECB) verkar vara i toppen av sin åtstramningscykel. I protokollet från det senaste penningpolitiska mötet antyder riksbankschef Erik Thedéen att ytterligare åtstramningar kan bli nödvändiga för att säkerställa att inflationen faller – och gick ut för att säga att Riksbanken är i en annan kategori än andra centralbanker när det gäller ytterligare räntehöjningar", skrev ING då.  

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar