Kommer 1,5°C begravas i Dubai?

Delegater vid COP28 kommer att fokusera på 1,5 graders målet, men det finns så mycket mer att diskutera, som vår panel av ESG-experter hävdar.

James Gard 2023-11-27 | 13:50
Facebook Twitter LinkedIn

Dubai at night

Tidigare denna månad svarade en panel av experter från Morningstar på frågor från brittiska finansiella medier vid en träff i London. Ämnet var den kommande COP28-konferensen i Dubai.

Här är de fem huvudteman som framkom.

Grader spelar roll

Delegater kommer att fokusera på om det globala uppvärmningsmålet på 1,5 °C, som överenskoms i Paris vid COP21 år 2015, fortfarande är genomförbart. Som sådan kommer en global "stocktake" av koldioxidutsläpp att avslöjas vid toppmötet, och det finns en växande konsensus om att "världen håller på att förlora loppet" för att uppnå målet, säger Hortense Bioy, Morningstars globala direktör för hållbarhetsforskning.

Hon säger att det finns en möjlighet att 1,5 °C kan "dö i öknen i Dubai", efter att ha hållits vid liv vid COP26 och satts på livsuppehållande vid COP27 i Egypten förra året. Mornigstars data visar att 87% av företagen är på väg mot en global temperaturökning på 2,1%. Så delegater och världsmedierna kommer att fokusera på överskridandet.

Med det sagt finns det också en fara att fokuset blir för snävt, hävdar Anya Solovieva, global chef för klimatlösningar på Morningstar Sustainalytics. OECD-länder är redan överens om noll nettoutsläppsmål, argumenterar hon, så att bråka om 1,5° eller 1,6° verkar ganska reduktivt.

Farorna med pessimism

Tonen har redan satts. Men Bioy argumenterar också mot överdriven pessimism: "Det är viktigt att vi inte ger efter för domedagsmentaliteten. Domedagsmentalitet leder till avståndstagande, vilket bara gynnar de som förespråkar en business-as-usual-approach," säger hon.

Om världen är ur kurs med avseende på målen, borde vi inte då justera Paris-målet till något mer realistiskt? Bioy säger att detta kan vara kontraproduktivt när det gäller de knock-on-effekterna på befintliga och framtida investeringsplaner. Självbelåtenhet är fienden.

"Att flytta målstolparna kan få den privata sektorn att skjuta upp nödvändiga investeringar för att avkoldioxidisera sina verksamheter snabbare," hävdar hon. Det inkluderar också teknologiska framsteg som koldioxidinfångning, lagring och direkt luftinfångning (DAC), som innebär att CO2 tas bort från atmosfären. Även fossilbränslesektorn kräver mer investeringar för att hantera övergången.

Företag har fortfarande tid att investera i lågkolteknik, argumenterar hon.

Låt oss prata affärer 

Nyligen har COP-toppmöten upprepade gånger betonat affärs- och finanssektorns betydelse för att uppnå nettonol. Samtalet har redan skiftat mot hur finanssektorn kan leda klimatförändringsanpassning, säger Lindsey Stewart, Morningstars direktör för forskning om investeringsförvaltning.

Med klimatförändringen redan här i form av extrem värme år 2022 och 2023, fokuseras det nu på vad vi kan göra för att anpassa oss till den nuvarande situationen.

"Anpassning kommer att vara ett nyckelord på COP28, och investerare har en roll att spela," säger han. Men han hävdar att finanssektorn, beslutsfattare och regeringar nu måste fokusera på att leverera på redan gjorda löften.

För finanssamhället är mål viktiga liksom att klargöra vad investerare förväntar sig av processen, säger Stewart. För Morningstar Sustainalytics Solovieva är detta en brådskande konversation som investerare har idag - det räcker inte längre att veta att det finns klimatförändringsmål på plats.

"[Investerare behöver veta] vilka åtgärder företagen vidtar idag för att ge dem förtroende för att företaget är på väg att uppfylla sina framtida åtaganden," säger hon.

Klimatriskexponering är en viktig del av den konversationen, säger hon, och en som kommer att eka efter att konferensen har avslutats.

Praktiska frågor, passiva produkter

ESG-frågor är redan en väsentlig del av investeringsprocessen, säger Rob Edwards, produktchef på Morningstar Indexes. Det stod klart i en nyligen genomförd enkät bland tillgångsägare utförd av Morningstar. Och det är också där index och benchmark kan vara användbara för att fastställa om företag är ur kurs. Framåtblickande klimatmått är viktiga eftersom mycket av vetenskapen bakom klimatförändringsmätningen är bakåtblickande, tillägger han.

På COP28 förväntar han sig ett förnyat fokus på den passiva investeringens roll i finansieringen av skiftet till nettonoll. Det kommer att luta debatten återigen mot frågor som biologisk mångfald och vattenrisker. Produkter utvecklas snabbt när den reglerande bördan ökar, lägger han till.

Investerare blir kloka

När det gäller hållbara fonder och aktier har båda haft en boom under pandemiåret. Men hållbar investering är inte en enkel fråga om att hoppa på ett rörligt tåg och hoppas att det går åt rätt håll - som vi såg med hur ESG-produkter presterade förra året.

En del av detta beror på osäkerhet om hur framtiden kommer att se ut, hur dåliga effekterna av klimatförändringarna kommer att vara och hur effektiva våra försök att mildra dem kan vara. Så scenarioplanering är fortfarande viktigt för aktie- och obligationsinvesterare, säger Nicolo Bragazza, portföljförvaltare på Morningstar Investment Management Europe.

"Vi vet inte exakt hur framtiden kommer att se ut," säger han. Så vägen till nettonoll presenterar möjligheter och utmaningar för investerare. Alternativa energiaktier har underpresterat sedan Parisavtalet 2015, noterar han, vilket är motstridigt med tanke på den globala satsningen på att bekämpa klimatförändringar.

"Tillväxtmöjligheter översätts inte alltid till investeringsmöjligheter", säger han. Investerare måste fokusera på traditionella finansmått som värderingar och inte överbetala för tillgångar.

"De måste också tänka på portföljens övergripande robusthet, balansera investerings- och klimatrisköverväganden baserat på kundernas mål", noterar han.

En annan faktor är att investerare har blivit mer realistiska om påverkan på bruttonationalprodukten av att tackla klimatförändringarna. "Vägen till nettonoll kommer att vara mycket kostsam", säger han.

Som vi såg med förra årets händelse, med kriget i Europa, är hållbara investeringar inte immuna mot globala händelser. Bioy håller med och säger att kriget i Ukraina avslöjade många av motsägelserna i ESG-rörelsen, vilka kommer att utspelas på denna COP-konferens en gång till.

"S" i ESG kan nu betraktas som "säkerhet", säger hon. När geopolitiken återigen kommer i förgrunden är dess roll som hjälp eller hinder ännu inte fastställd.

Panelen från Morningstar bestod av:

Hortense Bioy, Global Director of Sustainability Research, Morningstar

Rob Edwards, Director of Product Management, Morningstar Indexes 

Lindsey Stewart, Director, Investment Stewardship Research, Morningstar

Anya Solovieva, Global Head of Climate Solutions, Morningstar Sustainalytics

Nicolo Bragazza, Portfolio Manager, Morningstar Investment Management Europe

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

James Gard  is content editor for Morningstar.co.uk

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar