Varför "gröna fonder" fortfarande kan äga förorenare

En närmare titt på portföljerna hos klimatfonder och fonder för ren energi avslöjar några överraskande resultat.   

Sara Silano 2023-11-28 | 9:45
Facebook Twitter LinkedIn

oil picture

Om du tror att klimatfonder inte förorenar har du fel. En studie från Morningstar avslöjar visserligen att av de 1 156 analyserade strategierna har majoriteten (63%) lägre kolintensitet än en traditionell korg med globala aktier, som mäts av Morningstar Global Target Market Exposure-index. Men det finns fortfarande en betydande andel som är högre.

Kolintensiteten, som beräknas som förhållandet mellan utsläpp och ett företags intäkter, är högre för carbon solution-fonder - som investerar i företag som bidrar till koldioxidneutrala transaktioner genom sina produkter och tjänster - och rena energifonder, som fokuserar på förnybar energi.

Klimatstrategier med högst kolintensitet

Tabellen nedan visar hur fonderna inom olika klimatstrategier jämförs med Morningstar Global Target Market Exposure (TME) index. Bland de förnybara energifonderna har endast 53% en kolintensitet under referensindex, en procentandel som sjunker till 43% för klimatlösningsfonder, men stiger till 77% för lågkol-fonder (de investerar i värdepapper med låg kolintensitet) och 76% för klimatövergångsfonder (investerar i företag som tar hänsyn till klimatförändringar i sin affärsstrategi).

Kolintensitet för alla fondgrupper jämfört med Morningstar Global TME Index (tCO2/USD miljon)

Carbon intensity funds

"Detta återspeglar det faktum att bredvid renodlade aktörer inom den förnybara energisektorn, som tillverkare av solcellssystem som SolarEdge Tech och Enphase Energy, som har låg kolintensitet, investerar många klimatlösningar och portföljer för ren energi/teknik i mer diversifierade företag som bedriver verksamhet med hög kolintensitet," säger Hortense Bioy, global direktör för hållbarhetsforskning på Morningstar. Dessa företag, som för tillfället har höga utsläpp, kommer att vara de viktigaste drivkrafterna för övergången till en lågkol-ekonomi.

Även om den elektriska försörjningsbranschen fortfarande är mycket kolintensiv har Danmarks Ørsted (ORSTED) betydligt förbättrat sin koldioxidavtryck under de senaste åren genom att avyttra sina olje- och gas tillgångar, kraftigt minska sitt beroende av kol och aggressivt investera i vindenergi.

Klimatfonder mest involverade i fossila bränslen

En annan aspekt för att förstå varför klimatfonder 'förorenar' är deras involvering i fossilbaserade aktiviteter, som olje- eller gasproduktion eller kolbrytning. Morningstar-studien visar att de flesta klimatstrategier har mindre exponering mot fossila bränslen än den globala aktieindexet, men endast 25% av gröna obligationsfonder och 58% av alternativa energifonder uppfyller detta kriterium. Återigen är orsaken till detta närvaron av företag inom elverksbranschen i portföljen, som investerar i förnybar energi men fortfarande är starkt beroende av fossila källor. Till exempel härleder NextEra Energy (NEE), en ledande byggare och operatör av vindkraftverk och solceller i USA, fortfarande en del av sin energimix från fossila bränslen (termisk kol, olja och gas) och bygger och driver gasledningar.

Procentandel av fossilbränsleinvolvering kontra Morningstar Global Target Market Exposure Index

Carbon intensity funds

Strategier som investerar i klimatlösningar

Även om den klimatmedvetne investeraren måste ta hänsyn till att ha företag med hög kolintensitet i portföljen, kan han eller hon också fokusera på fonder som investerar i klimatlösningar, såsom ren energiproduktion, energieffektivitet, grön transportteknik och gröna byggnader. Enligt Morningstar-studien har 86% av klimatlösningsfonderna och 95% av rena energifonder en exponering mot dessa branscher som överstiger det globala aktieindexet. En av de mest framstående aktierna i dessa portföljer är EDP Renováveis (EDPR), en utvecklare av förnybar energi som bygger, äger och driver kraftverk. Detta företag fokuserar nästan uteslutande på vindkraft (på land och offshore) och solenergi.

En lång väg till nettonoll

Det faktum att klimatfonder fortsätter att förorena är inte förvånande om man beaktar att inget av de stora företagen i deras portföljer har en ITR (Implied Temperature Rise) på 1,5°C eller mindre, vilket innebär att de inte överensstämmer med målen i Parisavtalet.

ITR är en indikator beräknad av Morningstar Sustainalytics, som tillsammans med graden av anpassning till banan för att begränsa temperaturstegringen till 1,5°C utgör Morningstar Low Carbon Transition Rating (LCTR), en rating som ger investerare en vetenskapsbaserad och framåtblickande bedömning av ett företags anpassning till banan för nollutsläpp fram till 2050.

Enligt Morningstar-analysen är de stora företagen i lågkolstrategierna överlag minst anpassade till 1,5°C-banan (i genomsnittsvärden), men det finns undantag, inklusive Redeia Corporacion (RED), som äger och driver det spanska elnätet. Fonder för alternativ energi verkar vara mer i linje med COP21, tack vare främst företag som Ørsted, som har robusta förvaltningsplaner för klimatövergången, och First Solar, som har inrättat ett incitamentssystem relaterat till prestanda inom minskning av växthusgasutsläpp, är transparent om utsläppsdata och är en ledare inom förnybar energi.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Sara Silano

Sara Silano  Sara Silano är chefsredaktör för Morningstar Italien.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar