Vindenergi: En smärtsam omstart, men efterfrågan ökar

Skenande kostnader har gjort projekt mindre lönsamma, men ambitiösa mål för vindkraftproduktion innebär att sektorns framtidsutsikter är ljusa.

Johanna Englundh 2023-11-30 | 11:09
Facebook Twitter LinkedIn

wind farms

Vindkraft är avgörande i övergången till nettonollutsläpp. Dess egenskaper som en förnybar energikälla, tillsammans med förmågan att producera elektricitet utan att släppa ut växthusgaser, understryker dess betydelse. Men precis när världen behöver mer ren energi än någonsin tidigare, sätter stigande kostnader stopp för havsbaserade vindkraftsprojekt och hotar att klimatmålen blir än mer svåra att uppnå. 

"Även om vi erkänner att vindenergi har en avgörande roll att spela i den framtida energimixen, ser vi flera strukturella frågor och ekonomiska risker för operatörer," säger Andrea Carzana, medförvaltare för Aviva Investors Global Climate Transition Equity-fonden till Morningstar.

För närvarande täcker förnybar energi ungefär 20% av den totala energiefterfrågan i Europa, vilket innebär att det uppdaterade målet på 42,5% till 2030 redan är ambitiöst. Men flera av de medvindar som drev vindkraften till dess nuvarande nivå under det senaste decenniet har förändrats och i stället blivit motvindar.

"Global inflation och högre räntor är de mest märkbara, eftersom båda väsentligt ökar kostnaderna, vilket hotar framtida och pågående projektutveckling, särskilt inom havsbaserad vindkraft. Dessa kompliceras av fortsatta tillståndsförseningar över hela Europa, medan införandet av större subventioner gör USA till en mer lockande plats att investera," konstaterade Morningstar-analytiker i en sektorrapport i oktober.

Danska ESG-jätten Ørsted (ORSTED), världens största utvecklare av havsbaserad vindkraft, intar huvudrollen i detta pågående drama. Med misslyckade projekt, flera miljarder i nedskrivningar, förseningar i leveranskedjan, stigande räntor och en fallande aktiekurs exemplifierar Ørsted sektorns svårigheter.

"Dessa utmaningar är på inget sätt unika för Ørsted, men några av dess konkurrenter har mer diversifierade intäktsströmmar," förklarar Morningstar-analytikern Matthew Donen.

Vestas (VWS) å andra sidan, världens största tillverkare av vindturbiner, höjde sina priser med anledning av ökade råvarupriser och vände till vinst under det tredje kvartalet.

Skenande kostnader

Kostnaderna för havsbaserad vindkraft har ökat med 50% på grund av högre bygg- och kapitalkostnader, vilket gör det svårt för utvecklare och leverantörer att säkra finansiering för projekt med lönsamma marginaler.

En enhet inom Spaniens Iberdrola (IBE) avbröt tidigare i år ett kontrakt för att sälja el från en planerad vindkraftspark utanför kusten av Massachusetts. Ørsted förlorade också en anbudsförfrågan för att tillhandahålla havsbaserad vindkraft till Rhode Island, vars huvudleverantör sa att stigande kostnader gjorde förslaget för dyrt.

Det största havsbaserade vindkraftsprojektet i Storbritannien stoppades abrupt i somras när det svenska statliga företaget Vattenfall avbröt arbetet på sin Norfolk Boreas-plats på grund av en kostnadsökning på 40% i projektet. Som ett resultat kommer Vattenfall att bokföra nedskrivningskostnader på 5,5 miljarder SEK (480 miljoner euro).

I september lades inte heller ett enda bud i en auktion för brittiska havsbaserade vindkraftsprojekt, vilket var ett bakslag för regeringens planer att öka havsbaserad vindkraft från dagens 14 GW till 50 GW år 2030. Potentiella budgivare sa att ekonomin i projekten inte gör det meningsfullt för utvecklare för närvarande.

"Företag över hela värdekedjan skriver ned värdet på sina tillgångar inom havsbaserad vindkraft, projekt blir betungande och det finns en verklig möjlighet att operatörer lämnar projekt på grund av dålig ekonomi, vilket kommer att fördröja den mycket behövda ökningen av vindenergi," säger Andrea Carzana, medförvaltare för Aviva Investors Global Climate Transition Equity-fonden.

Higher wind turbine costs

Medvind i sikte?

Även om sektorn står inför ihållande utmaningar finns en ljusning vid horisonten. Den globala efterfrågan på havsbaserade vindkraftsparker är på väg att öka, med regeringar över hela världen som åtar sig betydande ökningar av vindkraftskapaciteten. I Europa har länder inklusive Storbritannien, Tyskland och Nederländerna tidigare i år lovat att nå en sammanlagd kapacitet på 120 GW för vindkraft fram till 2030, mer än en fyrdubbling av den nuvarande kapaciteten. President Joe Biden siktar på att ha 30 GW havsbaserade vindkraftsparker installerade i USA vid slutet av decenniet, upp från nästan ingenting idag.

Men om kostnaderna fortsätter att stiga kommer det slutligen innebära högre räkningar för konsumenterna, som fortfarande återhämtar sig från energipris- och inflationsschocken 2022.

För att tackla de stigande kostnaderna vidtog Storbritannien nyligen direkta åtgärder för att underlätta finansieringen genom att höja stödpriset för nya havsbaserade vindkraftsparker. Tyskland kommer också att göra det lättare för gröna energiföretag att komma in på elnätet. Europeiska kommissionen har likaså erkänt den oroande situationen och publicerade en handlingsplan förra månaden som avslöjade åtgärder för att påskynda utbyggnaden genom snabbare tillståndsprocesser och tillgång till finansiering.

"Även om branschen genomgår en smärtsam omstart, finns det liten tvekan om att havsbaserad vind fortfarande är ett avgörande verktyg för energiomställningen," sa Charlie Thomas, CIO på EdenTree, till Funds Europe.

Inflationstakten runt om i världen är nedåtgående, vilket tyder på att lägre räntor kan vara nära förestående. Detta, i kombination med olika incitament för den havsbaserade vindsektorn, kan mycket väl vara den räddning som sektorn behöver.

"Både räntor och inflation verkar ha nått en platå, vilket ger viss säkerhet i kostnaderna och främjar investeringar. Återhämtningen förväntas dock vara långsam och investerarnas förtroende behöver återupprättas," sade Carla Ribeiro, chef för rådgivning om havsbaserad vind för Storbritannien och Irland på konsultföretaget Ramboll, enligt Bloomberg.

För mer om förnybar energi

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev här!

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Enel SpA6,46 EUR0,16Rating
Iberdrola SA12,19 EUR0,00Rating
Orsted A/S387,50 DKK-0,74
RWE AG Class A838,00 CZK0,00
SSE PLC1 800,50 GBX0,03Rating
Vestas Wind Systems A/S177,80 DKK1,20Rating

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar