Sverige i teknisk recession

Sveriges BNP sjönk 0,3% under det tredje kvartalet, säsongsrensat och jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år sjönk BNP 1,4 procent.

Johanna Englundh 2023-11-29 | 8:37
Facebook Twitter LinkedIn

svensk ekonomi

Nedgången förklaras främst av lageravveckling och lägre hushållskonsumtion. Det visar SCB:s nationalräkenskaper.

"BNP minskade för andra kvartalet i rad. Nedgången i ekonomin var bred men hölls tillbaka något av en stark tjänsteexport. Hushållens konsumtionsutgifter minskade för femte kvartalet i rad", säger Jessica Engdahl, sektionschef på Nationalräkenskaperna.

Enligt SCB:s tidigare publicerade BNP-indikator var BNP oförändrad under det tredje kvartalet och minskade 1,2% i årstakt.

Lagerinvesteringarna drog ned BNP-utvecklingen med 1,4 procentenheter. Minskningar av industrins lager bidrog mest till nedgången. Hushållens konsumtion sjönk samtidigt med 0,6%, med minskningar inom de flesta ändamål.

Detta är det andra kvartalet i rad som ekonomin krymper, vilket innebär att Sverige nu befinner sig i en teknisk recession.  

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar