Viaplays aktie kollapsar efter rapport och besked om emission

I morgonens försenade kvartalsrapport redovisade Viaplay en nettoförlust på nästan 700 mkr. Sedan annonserades även att de ska ta in 4 miljarder kronor i en nyemission. Aktien rasar 80% på Stockholmsbörsen.

Finwire 2023-12-01 | 10:03
Facebook Twitter LinkedIn

 viaplay

Mediebolaget Viaplay Group redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Rörelseförlusten ökade. Nettoförlusten uppgick till nästan 700 miljoner kronor.

Omsättningen steg 14,2 procent till 4 536 miljoner kronor (3 972). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 4 479. Den organiska försäljningstillväxten var 7 procent (25,4), och drevs främst av Viaplay som ökade 17 procent och står för 52 procent av koncernens nettoförsäljning.

"Försäljningstillväxten för Viaplay visar en bra utveckling av ARPU på i stort sett samtliga marknader", säger vd Jørgen Madsen Lindemann.

Rörelseresultatet blev -538 miljoner kronor (-100).

Rörelseresultat före intressebolag och jämförelsestörande poster uppgick till -321 miljoner kronor (-171), väntat var -373.

Resultatet efter skatt blev -693 miljoner kronor (-86).

Resultat per aktie hamnade på -8,85 kronor (-1,10).

I rapporten uppges det att icke-kärnverksamheter i Baltikum, Polen och Storbritannien har fortsatt prestera sämre än förväntat.

“Vägen till lönsamhet för dessa verksamheter är varken tydlig eller realistisk, varför vi nu ingått ett avtal att sälja vår brittiska verksamhet, ett avtal som kräver regulatoriskt godkännande. Vi har även beslutat att lämna Baltikum och Polen sommaren 2025”, säger Jørgen Madsen Lindemann.

Till följd av att Viaplay lämnar dessa marknader, innebär det att man inte kommer att kunna starta planerade kommersiella initiativ. Det i sin tur innebär att man räknar med högre förluster för helåret än vad som tidigare guidats.

De negativa kassaflödeseffekterna för att lämna dessa förlustgenererande marknader uppskattas till 2.2 miljarder kronor under de kommande åren.

Den sammantagna bilden för koncernen är följande:

"Vi fortsätter att påverkas av högre kostnader för tidigare åtaganden kopplat till originalinnehåll, inbyggd kostnadsinflation av sporträttigheter och ogynnsamma valutaeffekter. Våra förväntningar för helåret 2023 är oförändrade avseende vår försäljning men vi förväntar oss nu ett negativt rörelseresultat före intressebolag och jämförelsestörande poster på uppskattningsvis 1,0– 1,15 miljarder kronor till följd av det svaga resultatet i våra internationella icke-kärnverksamheter", säger Jørgen Madsen Lindemann.

Utsikterna för kärnverksamheten under 2024 är oförändrade.

Värt att notera är att Viaplay missade sin deadline om att släppa rapporten senast vid midnatt mot fredagen den 1 december. Rapporten utkom först under tidiga fredagsmorgonen i samband med besked om en omfattande rekapitaliseringsplan. I den ingår en kapitalanskaffning på fyra miljarder kronor, ett omförhandlingspaket för skulder på 14,6 miljarder kronor samt en rad operationella förbättringar.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Viaplay Group AB Class A1,71 SEK-5,00
Viaplay Group AB Class B1,04 SEK11,03

About Author

Finwire  Finwire förser Morningstar med kontinuerligt uppdaterad bevakning av nyheter som påverkar börsnoterade företag.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar