Utdelningsfonder: investerare föredrar globala före lokala

Investerare fortsätter att vara intresserade av aktiva globala aktiefonder som ger utdelning, men passiva strategier vinner terräng, enligt Morningstars senaste analys.

Facebook Twitter LinkedIn

Digital map of Europe

Morningstar har precis publicerat Global Equity Income Landscape för 2023, och resultaten kommer att vara en trevlig läsning för vissa aktiva förvaltare.

Efter ett år med enorma inflöden 2022, när investerare återfann sin aptit för avkastning, verkar 2023 bli det bästa året sedan 2014. Men medan flödena har varit positiva har globala aktiefonder som ger utdelning tagit lejonparten av det nya kapitalet - nästan 25 miljarder euro. Det kan jämföras med utflöden för Storbritannien, Europa, USA och Asien-Stillahavsområdet hittills i år.

"Efter en lång period av minskat investerarintresse, har regimskiftet i centralbankspolitiken återuppväckt investerares aptit för utdelningsstrategier", enligt Global Equity Income Landscape: The Renaissance of Global Dividends, författad av Morningstars Monika Calay, chef för Passive Strategies Research EMEA, och Jeffrey Schumacher CFA, chef för manager research EMEA.

Viktigaste insikterna 

Globala fonder föredras

Globala fonder ger investerare något som regionala inte kan, även om dessa marknader traditionellt varit starka jaktmarker för utdelningssökare.

"Även om Europa och Storbritannien har en enorm mångfald av robusta utdelningsbetalare och högavkastande aktier, väljer investerare alltmer den betydligt bredare möjlighetsuppsättningen som globala metoder erbjuder", säger Calay och Schumacher.

"Det gör det möjligt för portföljförvaltare att investera i sektorer som kan vara svåra för regionala strategier att få exponering mot. Tekniksektorn är ett slående exempel, eftersom flera teknikföretag baserade i USA har många egenskaper som utdelningsinvesterare letar efter."

Aktiva fonder dominerar 

I många andra investeringskategorier är passiva fonder dominerande när det gäller fondflöden, men när det kommer till utdelning ser det annorlunda ut.

De 10 största utdelningsfonderna i Europa inkluderar endast en passiv fond - Vanguard FTSE All World High Dividend ETF - som har en Morningstar Medalist Rating of Gold.

Ändå ökar passiva strategier sin marknadsandel, från 1,6% till 8,7% under de 10 åren fram till slutet av oktober 2023. Och passiva fonder har nu över 10 miljarder euro i förvaltat kapital.

Utdelningsfonder har också en hög överlevnad, med 66% av aktiva fonder som når sin tionde födelsedag, och det stiger till 90% för passiva fonder.

De kan också vara mer flexibla

Passiva inkomststrategier är självklart lågkostnadsalternativ, men fokuserar ofta på avkastning, vilket är en bakåtblickande mått också.

"Att screena för de högsta avkastningarna kan leda till betydande sektorkoncentrationer och öka risken för utdelningssänkningar om de generösa avkastningarna visar sig vara ohållbara", säger rapporten.

I motsats till det kan aktiva fonder fokusera på hållbara och växande utdelningar, de viktigaste faktorerna för utdelningsinvesterare.

"En nyckelfördel med aktivt förvaltade utdelningsfonder är deras tonvikt på framåtblickande grundläggande analys för att inte bara bedöma potentialen för utdelningstillväxt, utan framför allt noggrant undersöka hållbarheten av utdelningarna."

Det är en koncentrerad marknad

De 10 största globala utdelningsstrategierna förvaltade kollektivt 73,7 miljarder euro i tillgångar vid slutet av oktober 2023, vilket motsvarar en marknadsandel på 60%.

"DWS förblir en utdelningsjätte, eftersom dess flaggskeppsstrategi, DWS Top Dividende, har vuxit till en 21,2 miljarder euro stor koloss", säger författarna.

Tillvägagångssätt är inte homogena

Rapporten granskar fonderna baserat på sju faktorer: stil, avkastning, momentum, kvalitet, volatilitet, likviditet och storlek. Medan de flesta globala utdelningsfonder uppvisar en värdeinriktning och erbjuder en relativt hög avkastning kan tillvägagångssättet variera avsevärt för aktiva fonder. Även passiva utdelningsfonder är en blandad skara: en blandning av utvecklade och framväxande marknader, olika referensindex, vikter, liksom kvalitets- och ESG-fokus.

Exponering mot teknik, en framgångskälla för alla fonder under tidigare år (förutom 2022), varierar också. Asia-Pacific ex Japan Equity Income-fonder har den högsta teknikexponeringen, över 20%, följt av US och Global Equity Income med cirka 15%. Europa och Storbritannien har mindre än 5% vardera.

Olika tillvägagångssätt och exponeringar innebär att inte alla utdelningsstrategier är motståndskraftiga i tuffa tider, en traditionell aspekt av "defensiva" portföljer för aktieinkomst. Rapportens författare pekar faktiskt ut två fonder: "M&G Global Dividends prestandamönster, drivet av dess betydande exponering mot cykliska företag, har varit mer oberäkneligt än många konkurrenter. Den klarade sig endast bättre än den bredare marknaden under fallet 2022. På samma sätt visade Kempen Global High Dividends starka värdeinriktning sig smärtsam under coronaviruspandemin", säger de.

Avkastningen varierar också, med amerikanska strategier som erbjuder över 3% och brittiska, europeiska och asiatiska fonder med en avkastning på cirka 5%.

Metodik

Datamaterialet omfattar aktiva och passiva fonder och börshandlade fonder inom Europa, Afrika, och Asien (EAA) inom Global Equity Income Morningstar Category.

Den här artikeln sammanställdes av James Gard, senior redaktör för morningstar.co.uk. 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Mollie Edgar  Mollie Edgar is a designer at Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar