Svensk inflation klart lägre än väntat

Inflationstakten i Sverige, mätt som KPIF, landade på 3,6% i november. Det var klart lägre än de 4,0% som analytikerna hade väntat sig i snitt, enligt Infront. 

Johanna Englundh 2023-12-14 | 9:22
Facebook Twitter LinkedIn

 sverige

 Inflationstakten enligt KPI var 5,8 procent i november 2023, en nedgång från oktober då den var 6,5 procent. Månadsförändringen från oktober till november var 0,3 procent enligt KPI. Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 3,6 procent i november.

"Trots att el- och räntekostnaderna steg i november ser vi att den totala inflationstakten avtar", säger Sofie Öhman, prisstatistiker på SCB.

Månadsförändringen i november påverkades främst av högre elpriser som i kombination med höjda räntor för hushållens bolån bidrog till ökade boendekostnader.

Prisökningarna motverkades av lägre priser på drivmedel. Även priser på paketresor samt tv- och datorspel minskade från oktober till november.

 ”Svensk inflationschock. Inflationstomten kom även till Sverige. Utfallet överraskar tydligt på nedsidan = 3,6 procent för KPIF och 5,4 procent för KPIF exkl energi. Nu ökar tempot för att nå tidpunkt för första sänkning även i Riksbanken”, skriver Robert Bergqvist, senior ekonom på SEB, på X. 

 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar