Stockholmsbörsen går in i en tjurmarknad

Stockholmsbörsen ger investerarna en tidig julklapp på fredagsmorgonen och handlas nu i en såkallad tjurmarknad. Det innebär att börsen har stigit över 20% från bottennivån den 26 oktober. 

Johanna Englundh 2023-12-15 | 10:32
Facebook Twitter LinkedIn

 bull

Stockholmsbörsens breda index OMXSPI handlas under fredagsmorgonen kring 899 punkter, vilket innebär att indexet har stigit cirka 20,4% sedan bottennivån 26 oktober. 

Definitionen av en tjurmarknad är inte helt glasklar, men en vanlig tumregel är att om ett index har stigit 20% från en bottennivå så räknas det som en tjurmarknad. 

Men det kan finnas en del parametrar som påverkar huruvida börsuppgången kommer hålla i sig eller inte. "Historien visar att breda framsteg är mer hållbara än smala", menar exempelvis Jurrien Timmer, chef för global makro på Fidelity Investments. 

Vad är en tjurmarknad? 

Tjurmarknader är till viss del självuppfyllande profetior. När investerarnas optimism ökar, kommer efterfrågan på värdepapper att vara högre än utbudet, vilket driver upp priserna. 

Samma princip gäller för björnmarknader, som är motsatsen till tjurmarknader och kännetecknas av fallande priser, mer utbud än efterfrågan och en nedåtgående ekonomisk trend.

Som alltid gäller det att hålla huvudet kallt när man investerar, och inte dras med i euforin. Några faktorer som historiskt har bidragit till att tjurmarknader har tagit slut är dessa: 

  1. Övervärdering av tillgångar: Om priserna på tillgångar når nivåer som anses vara övervärderade i förhållande till fundamentala faktorer som intjäning och ekonomisk tillväxt, kan det leda till en avmattning eller omvändning av tjurmarknaden.
  2. Räntehöjningar: Räntehöjningar från centralbanker kan göra det dyrare att låna pengar och minska tillväxten inom olika sektorer, vilket i sin tur kan påverka aktiemarknaden negativt och leda till en omvändning.
  3. Ekonomisk avmattning: Om ekonomin upplever en avmattning eller recession kan det påverka företagens vinsttillväxt och skapa osäkerhet på marknaden, vilket kan bidra till att avsluta en tjurmarknad.
  4. Globala händelser och kriser: Politiska kriser, handelskrig, geopolitiska spänningar eller andra globala händelser kan skapa oro på finansmarknaderna och påverka investerarpsykologin negativt.
  5. Tekniska faktorer: Tekniska indikatorer, såsom överköpta marknader, kan indikera att en trend är på väg att vända, vilket kan få investerare att omvärdera sina positioner.
  6. Vinstvarningar och ekonomiska indikatorer: Om företag börjar utfärda vinstvarningar eller om ekonomiska indikatorer pekar på potentiella problem i ekonomin, kan det skapa tvivel hos investerarna. 
  7. Inflation och högre priser: En snabb ökning av inflationen och stigande priser på varor kan påverka företagens marginaler och leda till oro på marknaden, vilket kan bidra till ett slut på en tjurmarknad.
  8. Problem på kreditmarknaden: Om det uppstår problem på kreditmarknaderna, till exempel ökad skuldsättning eller bekymmer över kreditkvalitet, kan det påverka investerarnas risktolerans.

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar