4 nya regler för investerare 2024

Obligationer är verkligen tillbaka, kontanter är inte kung, och två ytterligare portföljstrategier att överväga.

Sarah Hansen 2024-01-04 | 10:06
Facebook Twitter LinkedIn

federal reserve graphic


Trots alla varningar om motsatsen visade sig 2023 vara fantastiskt för investerare. En fruktad recession materialiserades inte, även när Federal Reserve höjde räntorna till den högsta nivån på över ett decennium för att dämpa inflationen och geopolitiska spänningar hotade att destabilisera världsekonomin. Aktier och obligationer steg kraftigt, med Morningstar US Market-index upp mer än 25% för året och Morningstar US Core Bond-index upp nästan 5,5%. Morningstar Sverige-indexet stängde samtidigt året upp 18,4% i svenska kronor. 

Kommer 2024 att föra mer av samma sak?

John Bellows, portföljförvaltare på Western Asset Management, säger att inflationen har gått "från att vara ett akut problem vid den här tiden förra året till nu inte vara ett problem". Det är en mycket dramatisk förändring med långtgående effekter på finansmarknaderna under de kommande månaderna.

"Portföljstrategier som var mycket effektiva under perioder av låg och stabil inflation kan vara effektiva igen", säger han. Här är vad investerare behöver veta.

Obligationer är tillbaka - På riktigt den här gången

Investerare tillbringade större delen av 2023 med att förbereda sig för ett tredje rakt år av förluster på obligationsmarknaden när avkastningarna steg i takt med räntorna. Men när inflationen bromsade in och marknaden fick förtroende för möjligheten till Fed-räntesänkningar 2024, steg obligationerna under det fjärde kvartalet.

Treasury Yield och Federal-Funds Rate

Data per 27 Dec, 2023 Källa: Federal Reserve Economic Database

Analytiker förväntar sig att det här momentumet ska fortsätta under det nya året. Kristy Akullian, senior investeringsstrateg på iShares på BlackRock, säger att denna förändring innebär att investerare nu kan rikta sin uppmärksamhet mot långfristiga investeringar (obligationer med löptider på fem till sju år) istället för kortfristiga obligationer i början av avkastningskurvan.

Bellows säger att en miljö med sjunkande räntor och låg inflation innebär att obligationer återigen kan fungera som en effektiv portföljdiversifierare. Medan aktier och obligationer har varit mycket korrelerade under de senaste åren (vilket innebär att de stiger och faller tillsammans) tror han att en negativ korrelation "troligen kommer att återuppstå i den miljö vi går in i".

Detta är viktigt för investerare även när risktillgångar som aktier går bra. "Om något skulle hända" på aktiemarknaderna, säger Bellows, som en geopolitisk chock eller en kraftig minskning av ekonomisk tillväxt, "då har du någon värdefull diversifiering i din portfölj".

Kontanter är inte kung

Avkastningen på kontanter har stigit kraftigt under de senaste två åren, vilket innebär att investerare kunde tjäna anständiga avkastningar på sina oinvesterade innehav. Men med räntorna på väg att falla (även om de inte är lika låga som de varit under de senaste 15 åren eller så), är strategerna överens om att investerare kan hitta bättre sätt att använda sina kontanter i år. Bellows påpekar att under perioder då inflationen har sjunkit, eller när Fed har nått slutet av en höjningscykel och gått över till att sänka, har kontantinnehav överträffat andra investeringar endast under mycket korta tider. Sedan har kontanter, säger han, "dramatiskt underpresterat över en längre tid."

Nu skulle investerare "göra klokare i att låsa in [dagens höga] avkastningar och sedan dra nytta av de sjunkande avkastningarna genom att ha lite längre löptid eller ränterisk i din portfölj", förklarar Bellows.

Akullian tillägger att investerare inte bör vänta tills Fed börjar sänka räntorna för att lägga till mer löptid i sina portföljer. Det kan dröja sex månader eller mer innan sänkningarna kommer, även om obligationsfuturesmarknaden förväntar sig dem så tidigt som i mars. Det ger investerare gott om tid att dra nytta av högre avkastningar idag. "Kom ut ur kontanter, men välj dina lägen", råder hon. "Det är vårt budskap för 2024."

Förvänta dig en bredare uppgång...

För större delen av 2023 drev de "Magnifika Sju" mega-tech-aktierna i hög grad vinsterna på aktiemarknaden medan entusiasmen kring artificiell intelligens ökade. Analytiker säger att detta fenomen kommer att blekna något under 2024.

Kursutveckling för Magnifika Sju

 

Källa: Morningstar Direct, December 28, 2023

”Vår förväntning är att uppgången kommer att breddas betydligt”, säger Akullian. Medan 2023 var året för mega-tech-aktierna, kan ”2024 bli året för allt annat”.

Även om Jeff Buchbinder, chef för aktiestrategi på LPL Financial, inte förväntar sig att Big Tech:s dominans helt försvinner 2024, säger han att han är "medveten om en potentiell marknadsförskjutning mot att fler saker fungerar och en marknad som är mindre beroende av dessa sju aktier".

Akullian pekar på vad hon kallar "de älskvärda eftersläparna" som potentiella genombrott. Dessa är aktier som hamnade efter i rallyt 2023 på grund av höga räntor, men som kan vara redo för överdimensionerade vinster det kommande året när räntorna sjunker. Småbolag och finansaktier passar in i den beskrivningen. Buchbinder håller också ett öga på internationella marknader.

...Men glöm inte bort kvalitetsaktier

Spänningen över möjligheten till räntesänkningar kan pressa aktierna mot nya höjder, men en avmattning är fortfarande mycket möjlig 2024. Eftersläpande effekter av Fed's stramningscykel kanske ännu inte har visat sig, och många ekonomer förväntar sig att tillväxten ska avta.

Akullian säger att företag med starka balansräkningar och låg skuldsättning kommer att hjälpa investerare att klara av eventuell motvind. ”Vi känner fortfarande mest trygghet på aktiesidan med en kvalitetskärna i din portfölj som låter dig ta på dig risker på andra ställen”, säger hon.

Ta del av vårt nyhetsbrev för mer marknadsanalyser!

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev här!

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Sarah Hansen  är marknadsreporter på Morningstar.com

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar