Hur klarade Sveriges största fonder 2023?

Sveriges tio största fonder förvaltar hela 27% av det totala fondkapitalet i Sverige, och de har lyckats parera 2023 olika bra. Avkastningen spänner sig från +52% som bäst, till 5,3% som sämst.

Johanna Englundh 2024-01-09 | 9:17
Facebook Twitter LinkedIn

man framför kronor

Det var nog inte många som förväntade sig den positiva börsutvecklingen som vi fick ta del av 2023 vid den här tidpunkten förra året. Men efter ett ordentligt rally på Stockholmsbörsen under fjolårets sista månader stängde Morningstar Sweden-indexet upp hela 18,4%. Det är något bättre än den globala marknaden som steg 17,5% räknat i svenska kronor, och den europeiska (+15,7%). Slående är att samtliga fonder, förutom AP7 Räntefond, har klarat sig bättre än genomsnittliga Sverigefonden. Genomsnittsavkastningen för våra tio största fonder hamnar på 23,2%, nästan fem procentenheter bättre än index.

Men med det sagt finns det fonder som klarat sig bättre än andra. Jag har precis redogjort för vilka fonder som klarade sig bäst och sämst under året som vi precis lämnat bakom oss. Men många av dessa fonder är specialfonder (såsom hedgefonder) eller smala branschfonder. De flesta fondsparare har en väldigt liten, om ens någon, exponering mot dessa fonder. Därmed är det rimligt att även kolla närmare på hur de fonder som förvaltar mest kapital i Sverige klarade sig under året tycker jag.

Totalt förvaltar de 768 svenskregistrerade fonderna, som rapporterat in sitt kapital, i Morningstars databas 6 642 miljarder kronor. De tio största fonderna står dock för hela 26,6% av det förvaltade kapitalet med 1 768 miljarder i förvaltat kapital. Den absolut största fonden är premiepensionsfonden AP7 Aktiefond som förvaltar hela 14,6% av det totala investerade kapitalet. AP7 Räntefond kommer på en femteplats.

Teknikfond gav bäst avkastning 2023

Avkastningen, såväl som risknivån, skiljer sig bland de tio största fonderna. Skillnaden i avkastningen mellan den bäst och sämst avkastande fonden landar på 57,1% för 2023. Fonden med den bästa avkastningen är Swedbank Robur Technology, med en avkastning på 51,8%. Det är en stark revansch från förra årets genomgång då samma fond hamnade botten i genomgången över de största fonderna efter ett tapp på -20,8%. Lägst avkastning stod å andra sidan AP7 Räntefond för, efter en uppgång på 5,3%. 

Räntefonder är som bekant fonder med en lägre risknivå, och därmed bör man kunna förvänta sig en lägre volatilitet – men också en lägre avkastning på längre sikt. Kollar vi på längre sikt i tabellen nedan är detta förhållande väldigt tydligt. Då ser vi att räntefonden levererat lägst avkastning på lång sikt, medan den mer riskfyllda branschfonden står för den högsta årliga avkastningen senaste tio åren. 

Sveriges största fonder 

Globalfonderna dominerar - men avkastningen skiljer sig åt

Andra fonder som lyckades väl är globalfonderna, som även dominerar bland de tio största fonderna. Hela sex av tio fonder är just globalfonder. Men, de skiljer sig åt. 
Av de tio största fonderna kategoriseras sex som ”Global Equity Large Cap”. De är således aktiefonder som investerar på den globala marknaden. Men beroende på vilken globalfond du investerade i under fjolåret kommer din avkastning att skilja sig åt. Avkastningen bland de tio största spänner sig från +18,5%, för Handelsbanken Index Criteria, till +25,5% för Swedbank Robur Allemansfond Komplett. 

Noterbart är att Swedbank Robur Allemansfond Komplett har en betydligt lägre exponering mot USA än vad de flesta globala aktiefonder brukar ha. En global indexfond brukar ha en exponering mot USA kring 60%, medan Swedbank Robur Allemansfond Komplett har en exponering om 35,4% mot USA. I stället tar Sverige en betydligt större andel i fondens portfölj, och står för 28,1% av portföljen. Utöver detta är tekniksektorn fondens absolut största bransch. Både Sverige och teknik gick bra under 2023, vilket ger en förklaring till varför denna fonds avkastning är mer positivt än de andra globalfonderna i listan. Värt att påpeka är också att fonden är en aktivt förvaltad aktiefond i normalfallet investerar cirka 30% i Sverige.

Att Swedbank Robur lyckas kvala in hela sex av tio fonder på denna lista är föga förvånande då de är vår största kapitalförvaltare. Swedbank Robur förvaltade 34,6% av den totala förmögenheten den 31 december 2023. På en andraplats kommer Handelsbanken Fonder med 23,3%. (Sjunde AP-Fonden exkluderad).

Spararna väljer högt rankade fonder

Gemensamt bland flera av de största fonderna är att de har fått en hög rating från Morningstar. Både i avseende till deras historiska prestation, vilket illustreras med ett stjärnbetyg på fyra eller fem, men även att flera har belönats med ett medaljbetyg. Hälften har ett medaljbetyg, medan tre har en neutral rating och de två pensionsfonderna från Swedbank Robur är orankade. 

Både AP7 Aktiefond och Räntefond får ett guldbetyg, likväl som Länsförsäkringar Global Index. Ett guldbetyg innebär att Morningstar tror att fonder troligtvis kommer att överträffa snittavkastningen bland liknande fonder i framtiden, medan ett negativt betyg är Morningstars försök att varna för att fonden troligtvis kommer lyckas sämre än kategorisnittet. Kom ihåg att inte välja fonder enbart utifrån deras olika betyg, det gäller att ta in flera parametrar i ditt fondval. 

 

 

Prenumerera på vårt veckovisa nyhetsbrev kostnadsfritt:

Anmäl dig här

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Johanna Englundh

Johanna Englundh  är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar