10 undervärderade europeiska aktier med breda vallgravar

Även efter det senaste rallyt har dessa företag betydande uppåtpotential enligt Morningstars aktieanalytiker. 

Jocelyn Jovene 2024-01-11 | 9:39
Facebook Twitter LinkedIn

euro symbol

2023 var ett bra år för de europeiska aktiemarknaderna. Morningstar Europe indexet gav en avkastning på 15,5% inklusive utdelningar. Samtidigt steg Morningstar Developed Markets Europe Moat Focus indexet, en koncentrerad lista av företad med breda och smala ekonomiska vallgravar, med 15,1%, något sämre än den bredare marknaden.

Det mesta av denna underprestation inträffade under tredje kvartalet 2023, då det vallgravsfokuserade indexet tappade 3,4% jämfört med en nedgång på 0,8% för Morningstar Europe.

Ett antal av beståndsdelarna i det vallgravsfokuserade indexet underpresterade betydligt under den perioden: Delivery Hero, Worldline, Smith & Nephew, Alstom och BMW tappade 30,6%, 20,7%, 18,3%, 16,5% respektive 13,2%. Dessa företag stod för cirka 12% av indexet.

Aktier med breda vallgravar för den långsiktige

Bland de breda vallgravsbestånden i Europa har vi valt ut ett antal undervärderade namn med en bred vallgrav. Detta betyg är baserat på varje företags konkurrensposition och deras potential att generera en hög avkastning på kapital under en mycket lång tidsperiod (20 år och längre).

Företagen har valts ut på följande kriterier: deras vallgravsbetyg, deras värdering, osäkerheten kring uppskattningen av verkligt värde och deras ESG-riskklassificering (vi exkluderade företag med hög ESG-risk).

På Morningstar tror vi att köp av kvalitetsbolag som handlas med en betydande rabatt på sitt verkliga värde är ett sätt att generera attraktiv avkastning på lång sikt.

Efter den markanta uppgången av aktieindex 2023 handlas följande 10 företag med en genomsnittlig rabatt på vår uppskattning av verkligt värde på 30%.

1. Roche

2. Elekta

3. Adyen

4. Rentokil Initial

5. Anheuser-Bush Inbev

6. GSK

7. Barry Callebaut

8. Richemont

9. Julius Baer

10. Edenred

10 undervärderade aktier i detalj

Roche

Price/Fair Value: 0.61

Morningstar Analyst Rating: ★★★★★

Capital Allocation: Exemplary

Sector: Healthcare

Trots en stark läkemedelsportfölj och branschledande position inom diagnostik handlas Roche till en betydande rabatt jämfört med vårt uppskattade verkliga värde. Ändå, enligt vår analytiker Karen Anderson, "är denna schweiziska sjukvårdsjätte i en unik position att vägleda global sjukvård till en säkrare, mer personlig och mer kostnadseffektiv strävan."

Roche tillkännagav nyligen förvärvet av Carmot Therapeutics för 2,7 miljarder dollar i förskott och en extra avgift om vissa milstolpar uppnås. Carmot har tre fetmaprogram i kliniska skeden för patienter, som kan generera upp till 4 miljarder dollar i försäljning till 2027, enligt Morningstars uppskattningar.

Elekta

Price/Fair Value: 0.65

Morningstar Analyst Rating: ★★★★★

Capital Allocation: Standard

Sector: Healthcare

Enligt Morningstars analytiker Alex Morozov bör efterfrågan på strålbehandling förbli frisk under det kommande decenniet: "Elekta kommer att gynnas, men dess framgång beror på det fortsatta antagandet av [bildteknik] Unity såväl som dess förmåga att motstå konkurrens från Siemens Healthineers.”

En stor del av Elektas framtida tillväxt kommer från tillväxtmarknader, där demografi och modernisering av hälso- och sjukvårdssystem driver ökad användning av strålbehandlingsutrustning. Eftersom Elekta och Siemens Healthineers kontrollerar cirka 95% av de nya installationerna bör deras växande installerade bas och återkommande verksamhet bidra till en stabil lönsamhet på lång sikt.

Adyen

Price/Fair Value: 0.68

Morningstar Analyst Rating: ★★★★

Capital Allocation: Exemplary

Sector: Technology

Efter ett volatilt 2023 för aktiekursen, har Adyen, specialist på finansiella betalningar online, kunnat lugna sin investerarbas nyligen. Niklas Klammer skrev nyligen att förra årets försäljning av aktiekursen var överdriven. Trots det senaste bakslaget på den amerikanska digitala betalningsmarknaden bör Adyen kunna njuta av tvåsiffrig tillväxt under överskådlig framtid.

"Adyen ligger fortfarande före sina konkurrenter när det gäller kapacitet och funktionalitet som de kan tillhandahålla sina handlare. Vi är också av åsikten att deras kunder är och kommer att vara villiga att betala för den extra funktionaliteten och bättre prestanda i framtiden”, säger Klammer.

Rentokil Initial

Price/Fair Value: 0.69

Morningstar Analyst Rating: ★★★★

Capital Allocation: Exemplary

Sector: Industrials

"Rentokil Initials strategi är skarpt fokuserad på att uppnå och upprätthålla marknadsandelsledarskap på de mycket lokaliserade marknaderna för skadedjursbekämpning och hygientjänster som den konkurrerar på", säger Grant Slade, aktieanalytiker på Morningstar. Företaget strävar efter att dra nytta av förbättrade enhetskostnader tack vare täthetsfördelar i varje geografi där det verkar genom organisk tillväxt och aktiv förvärvspolitik. Rentokil har genomfört över 200 förvärv sedan 2015.

"2022 är förvärvet av Terminix en transformerande och vallgravsförstärkande affär som skapar en ny marknadsandelsledare i USA", tillägger Slade. "Mål för skadedjursbekämpning förblir Rentokils högsta prioritet för M&A, men kandidater för hygiensegmentet kommer nu också att bli ett fokus. Det framgångsrika genomförandet av strategin har gett en varaktig kostnadsfördel för skadedjursbekämpningsverksamheten – källan till vårt breda ekonomiska vallgravsbetyg”.

Anheuser-Busch Inbev

Price/Fair Value: 0.69

Morningstar Analyst Rating: ★★★★★

Capital Allocation: Exemplary

Sector: Consumer Defensive

Efter en serie betydande förvärv har Anheuser-Busch Inbev blivit världens största ölproducent. "Företagsledningens strategi är att köpa varumärken med en lovande tillväxtplattform, utvidga distributionen och obevekligt pressa kostnader från verksamheten", säger Philip Gorham från Morningstar.

Det förvärvsinriktade företaget har förvandlats till ett "monster med enorm global skala såväl som regional täthet", tillägger han. ABI kontrollerar monopolliknande positioner i Latinamerika och Afrika, vilket ger företaget "betydande hävstångseffekt på fasta kostnader och inköpspriskraft." Detta bidrar till överskott på kapitalavkastning och "bäst i klassen vad gäller operativa och kassaflödescykler".

GSK

Price/Fair Value: 0.70

Morningstar Analyst Rating: ★★★★★

Capital Allocation: Standard

Sector: Healthcare

GSK är en av världens största läkemedels- och vaccinföretag och fokuserar på att skapa nästa generation av hälsovårdsbehandlingar. Företaget har en portfölj av läkemedel som täcker flera terapeutiska klasser, vilket skyddar företaget från problem med en enskild produkt. GSK har utvecklat nästa generations behandlingar inom andningsvägar och HIV, vilket bör bidra till att mildra konkurrensen.

"Vi förväntar oss att GSK kommer att vara en betydande konkurrent inom andningsvägar, HIV och vacciner under de kommande tio åren", säger Damien Conover, aktieanalytiker på Morningstar. GSK har "övergått från sin historiska strategi att sikta på små förbättringar till verklig innovation. Dessutom fokuserar företaget mer på onkologi och immunsystem, med genetisk data för att hjälpa till att utveckla nästa generation av läkemedel".

Barry Callebaut

Price/Fair Value: 0.71

Morningstar Analyst Rating: ★★★★★

Sector: Consumer Defensive

Barry Callebaut är en dominerande aktör inom den globala chokladindustrin och betraktas som en av de lägst prissatta tillverkarna samt en viktig outsourcingpartner för sina kunder, enligt Morningstars analytiker Ioannnis Pontikis. Företaget har levererat volymtillväxt som överstiger branschen, hjälpt av stigande outsourcing-efterfrågan och företagets exponering mot tillväxtmarknader. Företaget förväntas kunna öka sin omsättning med i genomsnitt 3,5% och generera en rörelsemarginal på 7,9% under de kommande fem åren.

Richemont

Price/Fair Value: 0.73

Morningstar Analyst Rating: ★★★★

Capital Allocation: Standard

Sector: Consumer Cyclicals

Richemont är världens tredje största lyxföretag sett till intäkter. Enligt Jelena Sokolova från Morningstar kontrollerar företaget en portfölj av "mycket framgångsrika globala varumärken, främst inom det hårda lyxsegmentet." Bland dessa varumärken finns Cartier, Vacheron Constantin, Jaeger-LeCoultre, IWC, Baume & Mercier och Van Cleef & Arpels.

"Trots en mer uttalad cyklisk natur gynnas hårda lyxvaror [som inkluderar klockor och smycken] av mycket längre produktcykler och lägre mode-risk", förklarar hon. Enligt Morningstars uppskattningar förväntas Richemonts intäkter växa med cirka 6% under det kommande decenniet, jämfört med vår långsiktiga prognos på 5% tillväxt för lyxbranschen.

Julius Baer

Price/Fair Value: 0.74

Morningstar Analyst Rating: ★★★★

Capital Allocation: Exemplary

Sector : Financial Services

"Detta är världens största renodlade privata bank där investerare får outspädd exponering mot ett företag som ger råd till världens high-net-worth och ultra-high net-worth individer", säger Johann Scholtz från Morningstar.

"Ren private banking är en kapitallätt och kassagenererande verksamhet. Baer erbjuder inte investmentbanking eller andra tjänster som är mer kapitalhungriga, volatila och mindre lönsamma”, tillägger han. Medan företaget nyligen drabbades av engångsavgifter för rättsliga uppgörelser och integrationskostnader för nyförvärvade verksamheter, är det en välkapitaliserad bank, som har en konservativ distributionspolicy med en utbetalningsgrad på 40%. "Baer borde kunna återföra mer kapital till aktieägarna via särskild utdelning eller aktieåterköp eftersom [det] fortsätter att bygga upp sin kapitalbas organiskt", enligt Scholtz.

Edenred

Price/Fair Value: 0.79

Morningstar Analyst Rating: ★★★★

Capital Allocation: Standard

Sector: Financial Services

Enligt Michael Field är Edenred världsledande inom förbetalda företagstjänster, med sin huvudsakliga verksamhet inom personalförmåner, såsom måltidskuponger: "Denna marknad är mycket koncentrerad: i Brasilien, till exempel, är Edenred den främsta aktören, följt av konkurrenterna Sodexo och Alelo. Tillsammans kontrollerar de tre 90% av marknaden. Edenred har en närvaro i 46 länder och är nummer ett eller två på var och en av sina nyckelmarknader."

Företaget har en betydande närvaro på tillväxtmarknader, vilket kan ge volatilitet i resultatet, men genererar höga vinstmarginaler, "delvis på grund av deras högre användning av digitala kuponger". Edenreds strategi är fokuserad på att diversifiera sig till andra områden (såsom kostnadshantering), och lägga till nya länder till sin portfölj, mestadels på organisk basis.

10 undervärderade aktier med breda vallgravar

Vår amerikanska version

Facebook Twitter LinkedIn

Securities Mentioned in Article

Security NamePriceChange (%)Morningstar Rating
Adyen NV1 122,00 EUR-1,02Rating
Anheuser-Busch InBev SA/NV56,18 EUR0,46Rating
Barry Callebaut AG  
Compagnie Financiere Richemont SA Class A135,60 CHF0,86Rating
Edenred SE38,24 EUR-8,93Rating
Elekta AB Class B67,50 SEK-0,52Rating
GSK PLC1 526,42 GBX0,13Rating
Julius Baer Gruppe AG39,12 EUR1,40
Rentokil Initial PLC ADR23,60 EUR0,85
Roche Holding AG245,85 EUR-0,28

About Author

Jocelyn Jovene

Jocelyn Jovene  is Senior Financial Analyst and Senior Editor for Morningstar France.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar